Terug naar overzicht

Glansrol voor Friese circulaire doeners tijdens Week van de Circulaire Economie

Tastbare projecten van circulaire doeners spelen in Fryslân een glansrol tijdens de Week van de Circulaire Economie (1-6 februari). Met zo’n 20 activiteiten van ruim 20 organisatoren staat er een uitgebreid Fries programma klaar. ,,Met concrete voorbeelden van circulaire doeners en de keuzes die zij maken, geven we de circulaire economie een gezicht”, aldus Heleentje Swart.

Een werkgroep van aanjagers, ondernemers en ambtenaren heeft onder de vlag van Circulair Friesland gezamenlijk gewerkt aan het Friese programma. Swart (aanjager onderwijs bij Circulair Friesland, programmaleider SPARK the movement): ,, Iedereen is nodig in de circulaire transitie, van inwoner tot onderwijsmaker en van overheid tot ondernemer. Dat zie je terug in ons programma, dat heel inclusief is, met leerzame en motiverende events voor al die verschillende doelgroepen.” 

Friese aanpak

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat trapt De Week van de Circulaire Economie 2021 op 1 februari af met de Nationale Conferentie Circulaire Economie: Het Kantelpunt. Onderdeel hiervan is de masterclass ‘De regionale aanpak werkt!’ door Ingrid Zeegers, over de aanpak en werkwijze van Circulair Friesland. Met ruim 100 leden werkt de vereniging aan de versnelling van de transitie. Inmiddels staat de circulaire economie stevig op de kaart bij Friese overheden, bedrijven en kennisinstellingen, en is het beleidsmatig een breed gedragen speerpunt. Tijdens de masterclass licht Swart het initiatief SPARK the movement – voor circulariteit in het onderwijs – als concreet voorbeeld van de ‘Friese aanpak’ toe.

Transitie in tijden van COVID

Op 3 februari is er het circulair college ‘Transitie in tijden van COVID’, over de impact van de coronacrisis op de transitie naar een circulaire economie. Hoe vinden we onszelf opnieuw uit ten behoeve van een leefbare wereld? Hoe verbouwen we de winkel terwijl de verkoop doorgaat? Gastsprekers Hans Stegeman (Triodos Investment Management) en Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauces) gaan in op deze vragen en bespreken hoe moderne technologieën als blockchain kunnen bijdragen aan verduurzaming. Circulair Friesland organiseert dit college voor haar leden en andere geïnteresseerden, samen met SPARK the movement, NHL Stenden en een gloednieuw noordelijk jongerenplatform. 

Van fuck-upsessie tot circulair koken

Andere activiteiten zijn onder andere een fuck-upsessie om te leren van andermans bloopers op 1 februari; een demo-workshop ‘hoe doe je circulair ondernemen?’ en een paneldiscussie over de circularity mentality op 2 februari; een lezing over circulaire revoluties in de bouw op 3 februari; een biobased lunchlezing en de lancering van het noordelijke jongerenplatform op 4 februari; een webinar over circulaire subsidiemogelijkheden op 5 februari; en een krioelroute door het Circulair Kwartier in Leeuwarden van 1 tot en met 5 februari. Het Friese programma voor de Week van de Circulaire Economie sluit op vrijdag af met een spectaculair webinar Circulair Koken. 

Bekijk het volledige Friese programma in onze agenda of als blokkenschema op bit.ly/frieseCEweek. Op www.deweekvandecirculaireeconomie.nl staat meer informatie over het landelijke programma. In verband met de coronamaatregelen vinden de activiteiten dit jaar online plaats. 

Initiatiefnemers en organisatie 

Het Friese programma voor de Week van de Circulaire Economie is samengesteld door Circulair Friesland in samenwerking met SPARK the movement, Gemeente Leeuwarden, de Friese Milieu Federatie, Campus Fryslân, het Biosintrum, Friese Poort, NHL Stenden, Nordwin College, Van Hall Larenstein, YnBusiness, Antea Group, NICE, Thrive, Claim Your Future, SAMEEN, Jongerenpanel Duurzaam Fryslân, Water Alliance, Provincie Fryslân, Founded in Friesland, CIRCO, Studio Panda, IKcircuLEER, het Circulair Kwartier Leeuwarden en Hanzehogeschool Groningen.

De landelijke Week van de Circulaire Economie is een initiatief van Het Versnellingshuis, een landelijk programma dat het Nederlandse bedrijfsleven helpt circulair te ondernemen.

Terug naar overzicht