Terug naar overzicht

Handen en voeten geven aan de insteek van voorbeeldfunctie als gemeente

De gemeente De Fryske Marren is de eerste gemeente van het Noorden die gecertificeerd is op de vierde trede van de CO2-prestatieladder. VCF ging hier over in gesprek met wethouder Frans Veltman.

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2- uitstoot van een organisatie of bedrijf, om deze vervolgens te verminderen. De CO2-prestatieladder is te verdelen in twee categorieën. Trede 1, 2 en 3 zijn gericht op de CO2-uitstoot van de organisatie zelf en trede 4 en 5 bereik je met partners buiten de organisatie.

Voordat De Fryske Marren de vierde trede behaalde, is de gemeente in 2018 al aan de slag gegaan met haar eigen CO2-uitstoot. Veltman: ‘’We hebben de CO2-uitstoot in kaart gebracht en hier volop op ingezet. Dit is trede 3, waarin je als organisatie alles in kaart brengt met daarbij een plan om je CO2 uitstoot te verminderen. Een concreet middel dus om als organisatie te werken aan klimaatoplossingen. Als gemeente heb je een voorbeeldfunctie, waarin je moet laten zien hoe we samen klimaatverandering tegen kunnen gaan.’’ Om de verandering tegen te gaan, maakt De Fryske Marren gebruik van de CO2-prestatieladder.

‘’Als vijfde grootste gemeente van Nederland met een groot buitengebied en verantwoordelijk voor een grote vastgoedportefeuille, vonden we dat we hier zo duurzaam mogelijk mee om moesten leren gaan. Inmiddels is het in ons dagelijkse doen en denken geslopen. We verduurzamen nu bijvoorbeeld planmatig ons gemeentelijk vastgoed en kopen 100% van groene stroom uit Nederlandse zon- en windenergie in. De grootste stap hebben we gemaakt door ons wagenpark te verduurzamen en lokaal HVO-100 (fossielvrije diesel) te tanken en meer elektrisch te rijden.’’

Vol trots vertelt Frans over hun grootste, duurzaamste project. ‘’Dat is het zwembad in Joure, wat als opslagplaats dient voor het overschot aan energie. Er zijn bij dit project drie maatregelen genomen. Er zijn lucht-water warmtepompen geïnstalleerd, het is gasloos en wekken eigen energie op via zonnepanelen boven de overdekte parkeerplaatsen. Dit bij elkaar vormt een lokale en duurzame oplossing.’’

De stap van trede 3 naar 4

Het verschil tussen trede 3 en 4 is dat er nu ook inzichtelijk is gemaakt wat de uitstoot van ketenpartners zijn. ‘Om naar trede 4 te gaan, hebben we de CO2-uitstoot van twee verschillende ketentrajecten in kaart gebracht. In ons geval gaat dit om Schagen infra asfaltonderhoud en Aardgasvrije wijken, aquathermie Balk. Waarbij het bij Schagen infra gaat om het verminderen van CO2-uitstoot bij het asfaltonderhoud waarbij gebruik wordt gemaakt door innovatieve mengselsamenstellingen waar CO2-arm beton wordt gebruikt.

Bij Aquathermie in Balk gaat het om hoe huizen verwarmd kunnen worden zonder aardgas. Momenteel is men bezig om te kijken of restwarmte en aquathermie voor Balk interessant en haalbaar is om huizen te verwarmen zonder aardgas. Hierbij wordt gekeken naar techniek, maar ook naar financiële haalbaarheid én worden de bewoners ook in het onderzoek betrokken.

Toekomstplannen

De focus blijft bij de gemeente liggen op het verminderen van de CO2-uitstoot van ketenpartners. ‘Trede 5 is een enorme uitdaging als gemeente, omdat je voor iedere dienst een ketenanalyse moet maken en stappen op moet zetten. Dit is nog toekomstmuziek. We maken nu concreet stappen met deze twee trajecten, zetten breder in op circulair inkopen en vragen de CO2-prestatieladder ook uit als eis naar bedrijven. Zo verduurzamen we onze organisatie én de markt!’

‘Gewoan dwaan!’

Na 12 jaar wethouder te zijn geweest, neemt Frans Veltman woensdag 13 juli afscheid van deze rol. Hij is duidelijk in zijn advies aan de andere leden van Circulair Friesland: ‘Hetgeen wat ik altijd zeg is: ‘Je gaat wel eens de mist in en als je geen fouten maakt leer je ook niet. Jongens, ga gewoon aan de slag! Gewoan dwaan!’

Terug naar overzicht