Terug naar overzicht

Help mee de klimaatdoelstellingen van 2020 te behalen

Op 24 juni overhandigt Urgenda, namens 500 organisaties, de politiek een pakket aan CO2-besparende maatregelen. Dit 40 puntenplan bevat maatregelen die komend jaar uitgevoerd kunnen worden en waarmee we alsnog de klimaatdoelstellingen van 2020 kunnen halen: 25% CO2-reductie in 2020.

Elk van die maatregelen levert – als we er allemaal aan meedoen – een besparing van tenminste 0,1 Mton op. Afzonderlijk van elkaar is dat niet voldoende om de klimaatdoelstellingen te behalen, maar gezamenlijk wél.

Friese bijdrage: doe mee!

Natuurlijk ondersteunt Circulair Friesland dit initatief van harte. Maar we doen en denken ook graag actief mee. Vanuit Fryslân willen we daarom ons steentje bijdragen aan de maatregelen voor het 40 puntenplan van Urgenda. Soms liggen de oplossingen zo voor de hand dat het eigenlijk gek is dat we er nog niets aan doen.

Eén van de maatregelen die Urgenda noemt is bijvoorbeeld: de verlichting in kantoren en winkels na werktijd uitzetten. Als we onnodige verlichting buiten bedrijfstijd uitschakelen, kunnen we daarmee 536 miljoen kWh elektriciteit en 0,36 Mton uitstoot van CO2 besparen. Een eenvoudige aanpassing die zichzelf zo terugverdient.

Deel jouw idee

Bij onze leden en bij andere Friese bedrijven organisaties bestaan ongetwijfeld ook goede ideeën voor effectieve maatregelen. Wij zijn benieuwd naar jouw suggesties voor het verminderen van de CO2-uitstoot en dus het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2020. Briljant, simpel of iets ingewikkelder: alles is welkom. Mail ze naar info@circulairfriesland.frl.

Terug naar overzicht