DE 7 PIJLERS

Bij het werken aan de transitie naar een circulaire economie baseren we ons op de zeven pijlers van de circulaire economie van Metabolic, één van onze circulaire kennispartners. Wij staan voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen waarmee we zo zuinig mogelijk omgaan en hoogwaardig in de kringloop houden. Ook inzet op duurzame energie en op waterkwaliteit en – kwantiteit behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar Circulair Friesland mee werkt, evenals optimale inzet op biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn. We willen dat iedereen de kans krijgt om met voldoening deel te nemen aan de maatschappij. We zien hierin de economie als een middel om de Sustainable Development Goals te realiseren.

Dit document geeft jou en je collega’s inspiratie en handvatten om circulaire acties te ondernemen binnen jullie organisatie. Aan de hand van de 7 Pijlers vind je in het inspiratiedocument tips, acties en voorbeelden.

HOOGWAARDIG HERGEBRUIK VAN MATERIALEN

Voor een duurzame en volhoudbare circulaire economie is het van belang dat grondstoffen zoveel en zo lang mogelijk op hoog niveau hergebruikt kunnen worden. Om de negatieve impact op de natuur te minimaliseren, kiezen we waar mogelijk voor biologisch afbreekbare materialen. 

Is dit niet mogelijk, dan moet een product zo lang mogelijk en in de meest complexe vorm hergebruikt kunnen worden of makkelijk demontabel zijn, zodat de verschillende onderdelen herbruikbaar zijn. Een mooi voorbeeld hiervan is Energiecampus Leeuwarden, zoals je verderop op deze pagina kunt lezen.

DUURZAME ENERGIE

De energievoorziening in een circulaire economie is gebaseerd op duurzame bronnen die hernieuwbaar zijn binnen één generatie. Hier valt energie uit zon, water en wind onder. Oftewel: groene energie.

DUURZAME WATERWINNING

Water is één van de belangrijkste grondstoffen in onze economie. Geen mens kan immers zonder. In de circulaire economie moet de waarde van water behouden worden. Hierbij is het van belang dat we het verbruik van zoet water minimaliseren en de energie- en voedingsstoffenwinning uit water maximaliseren. Ook moet de vervuiling van ecosystemen in het water stoppen.

BIODIVERSITEIT VERSTERKEN

In de circulaire economie ondersteunt en versterkt menselijke activiteit de biodiversiteit. Hier moeten we rekening mee houden tijdens het ontwerp van producten en diensten. Het behoud van biodiversiteit is namelijk essentieel voor een aarde met regenererende capaciteiten.

CULTURELE DIVERSITEIT IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

Het doel van de circulaire economie is ‘een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten’. Dit moet een bloeiende samenleving zijn voor iedereen, met respect voor elke cultuur. Verschillende ideeën en visies zijn namelijk van grote waarde voor de veerkracht en sociale inclusiviteit van onze samenleving.

ONDERSTEUNING VAN GEZONDHEID EN WELZIJN

In de circulaire economie weten we de impact van de emissie van alle gevaarlijke en giftige stoffen. Gebruiken we deze stoffen toch, dan doen we dit op gecontroleerde wijze. Zo zorgen we ervoor dat het leven van alles en iedereen op aarde hier niet onnodig mee in aanraking komt. Economische activiteiten mogen nooit een bedreiging vormen voor menselijke gezondheid en welzijn in een circulaire economie.

DE CIRCULAIRE ECONOMIE REALISEERT TOEGEVOEGDE WAARDE

De klassieke definitie van toegevoegde waarde breiden we uit in de circulaire economie. Naast de financiële toegevoegde waarde, omvat deze definitie ook sociale waarde en milieuwaarde. In de circulaire economie is geld niet meer het doel van de economie. In plaats daarvan is de economie een middel voor het realiseren van sociale waarde en milieuwaarde. Deze waarde is niet uit te drukken in geld.