Terug naar overzicht

Initiatief Vitale Friese Bodem: Tuinders aan de slag met bodembiodiversiteit

Een vitalere Friese bodem en herstel van en verbetering van bodembiodiversiteit. Dat is waar een groep van Friese tuinders, Mulder Agro, de Stichting CO2L Farming Advies en de Friese Milieu Federatie, de handen voor in een slaat. Eind dit jaar gaat het project Vitale Friese Bodem van start. Afgelopen week is aan het project subsidie toegekend vanuit de provinciale subsidieregeling ‘Herstel biodiversiteit Fryslân’. Het project Vitale Friese bodem brengt huidige en instappende Friese fruit- en groentetelers (tuinders) van de koude grond kennis bij over bodembiodiversiteit,  reikt concrete instrumenten aan en past deze in de praktijk toe. 

“Wij zijn zeer blij met deze subsidietoekenning”,, aldus Theo Mulder van Mulder Agro. Theo is een koploper in het pleiten voor herstellende landbouw en vitale bodems. Belangrijk vindt hij, want er staat wat op het spel: “Bodem, plant, dier en mens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een duurzamer gebruik van de bodem is nodig en is mogelijk. It kin tûker.”

Mede-initiatiefnemer Monique Plantinga van FMF vult aan: “Een vitale bodem produceert langer voedsel, slaat COop, bindt stikstof houdt water vast, zorgt voor meer biodiversiteit en levert een weerbaarder gewas en gezonder product op. Bodems staan wereld wijd onder druk, ook in Friesland. Actie om te komen tot een duurzamer bodemgebruik is belangrijk. Daarom hebben wij het initiatief genomen voor dit project.”

Johannes Bakker van de Stichting CO2L  Farming Advies: “Dit project voorziet in een behoefte. In mijn contacten met tuinders merk ik dat zij op zoek zijn naar kennis en ondersteuning als het gaat om duurzamer omgaan met de bodem.  Duurzaam gebruik van de bodem is belangrijk voor tuinders, want raakt ook hun economisch perspectief.  Hoe vitaler hun bodem, hoe gezonder, smakelijker en weerbaarder het gewas. Inmiddels hebben wij al een mooie lijst aan aanmeldingen. In onze stichting is veel praktische kennis beschikbaar. Wij gaan deze kennis delen met de tuinders, toepassen in de praktijk en resultaten via grondmonsters en plantsapmetingen volgen.

De meeste groente en fruit voor consumptie komt uit kassen en het buitenland. Dit initiatief richt zich echter op Friese tuinders van de koude grond. Deze tuinders kunnen door hun kleinschalige opzet een enorme diversiteit leveren aan verse kwaliteitsproducten voor lokale consumptie. Dit is een groep die dag in dag uit met de bodem werkt en waar dus direct effect te sorteren is met betrekking tot herstel en verbetering van bodembiodiversiteit. 

Het project Vitale Friese Bodem past goed binnen de toenemende aandacht voor het belang van een gezonde bodem.  Vanuit het Rijk wordt nadrukkelijk aangegeven dat verduurzaming van bodemgebruik prioriteit heeft. In het Nationaal Programma Landbouwbodems is als doel opgenomen dat alle bodems in 2030 duurzaam worden beheerd. Minister Carola Schouten in een brief aan de Tweede Kamer hierover : Een gezonde bodem is een schatkamer voor onze landbouw en is goed voor de hele samenleving, omdat het invloed heeft op de kwaliteit van ons eten, ons water en onze lucht. Door goed te zorgen voor de bodem dragen we bovendien bij aan het behoud van biodiversiteit en hoeven we minder gewasbeschermingsmiddelen en mest te gebruiken. Dit bodemprogramma is een voorwaarde voor de transitie naar kringlooplandbouw.” Ook vanuit de Provincie Fryslân is aangegeven dat meer actie gericht op herstel en verbetering van bodembiodiversiteit belangrijk is.

De kennis en ervaringen opgedaan vanuit het project worden actief gedeeld. Monique Plantinga: “We willen de beweging naar een duurzamer gebruik van de bodem stimuleren. Een belangrijk onderdeel van het project is dan ook delen, inspireren en continueren.”

Terug naar overzicht