Terug naar overzicht

Bouwgroep Dijkstra Draisma houdt huizen van de toekomst warm met lisdodde

Bouwgroep Dijkstra Draisma gaat woningen isoleren met de ‘sigarenplant’ lisdodde. De bouwgroep werkt hierbij samen met gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers: lokale partners* van het ‘Better Wetter’- project. De ontwikkeling is een grote stap in circulair bouwen. Het zorgt voor hernieuwbaar isolatiemateriaal en minder CO2-uitstoot. En door lisdodde te planten, worden (natte) natuurgebieden versterkt.

Op weg naar een duurzame toekomst werkt Bouwgroep Dijkstra Draisma aan innovatieve oplossingen voor uitdagingen aan op het gebied van energie, klimaat en de circulaire economie. Het toepassen van lisdodde als isolatiemateriaal is goed voor alle uitdagingen

Regionaal en van nature isolerend

De steel van de veelzijdige lisdodde bestaat uit veel kleine kamertjes met stilstaande lucht, wat zorgt voor een natuurlijke isolerende werking. De bloem (of sigaar) zorgt voor de benodigde structuur. Lisdodde groeit in de regio Noord-Fryslân. Dijkstra Draisma gebruikt het isolatiemateriaal zo dicht mogelijk bij bouwprojecten, om CO2-uitstoot door transport te beperken.

Versterking van de natuur

Bodemdaling is een bekend fenomeen in Fryslân en andere gebieden met veel platteland. Dit wordt onder andere veroorzaakt door vee op het land. Lisdoddevelden beperken juist de bodemdaling. De planten zijn bovendien goed voor de biodiversiteit, want veel diersoorten hebben baat bij de lisdodde.

Circulair bouwen

Bouwgroep Dijkstra Draisma is ervan overtuigd dat circulair bouwen de toekomst is. Coen Verboom, die deel uitmaakt van het innovatieteam bij Bouwgroep Dijkstra Draisma, licht toe: ,,Als we onze klimaatdoelen willen behalen, zullen we op een heel andere manier naar bouwen moeten kijken. We moeten bouwen met een circulaire visie. Weten waar het materiaal vandaan komt en het materiaal efficiënt blijven gebruiken zijn hierbij belangrijk. Lisdodde is een materiaal dat ons daar enorm bij kan helpen.”

Het circulaire isolatiemateriaal wordt als eerste toegepast in Bowinn, de nieuwe campus voor innovatie in de bouw in Dokkum.

*Partners in het Better Wetter project zijn gemeente Dantumadiel, gemeente Noardeast Fryslân, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, ONOF, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, provincie Fryslân, Altenburg & Wymenga en Studio Tjeerd Veenhoven.

Terug naar overzicht