Verslag kennissessie regelgeving

Op 11 juni 2024 was er bij de gemeente Súdwest Fryslân voor de deelnemers een kennissessie over regelgeving in de bouw georganiseerd.

Workshop vergunningen en bouwbesluit

Voor de deelnemers aan het project Sliepe yn ‘e takomst is er op 11 juni een kennissessie georganiseerd op het gebied van vergunningen, bouwbesluit en andere regelgeving voor de bouwsector. De kennissessie vond plaats op het gemeentehuis in Sneek en van de gemeente waren aanwezig:

  • Jan Tadema, accountmanager
  • Andrew Guest, expert bouwbesluit en WKB
  • Johan van der Meer, constructeur
  • Ivo van der Werf, specialist brandpreventie

Door de medewerkers van de gemeente is een uitgebreide toelichting gegeven op de verschillende aspecten van de regelgeving in de bouwsector. Daarnaast is er een overzicht gegeven van belangrijke websites op dit gebied. De deelnemers aan het project hebben vervolgens ruim de gelegenheid gekregen om vragen te stellen.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten over biobased na-isoleren? Neem dan contact op met Gerrit Hiemstra van Oarshûs.