Terug naar overzicht

Les op bedrijfslocaties voor groen-studenten Nordwin College

Met de nodige voorzorgsmaatregelen en lessen op gezette tijden, zijn de basisscholen weer open. Voor het beroepsonderwijs is dit nog niet het geval. Voor studenten is het daarom lastig om bepaalde onderdelen van hun opleiding goed af te ronden. Vanuit dit perspectief zijn Samen FIKS en de opleiding Groen van Nordwin College na gaan denken over hoe ze dit gezamenlijk wel voor elkaar kunnen krijgen.

Het is gelukt om lessen te organiseren op bedrijfslocaties, voor 14 studenten die een werkleertraject volgen in het groen. In kleine groepen en aan de hand van de RIVM-richtlijnen krijgen deze studenten les van hun docenten en mensen uit het bedrijfsleven. Zo kunnen zij straks toch een onderdeel van de opleiding afronden.

Les op bedrijfslocaties

Voor het keuzedeel ‘technisch werken’ – bestaande uit de onderdelen metselen, waterleiding, houtverbinding en elektriciteit – krijgen de studenten les op bedrijfslocaties. Jachthaven De Vrijheid in Warns, Bamboekwekerij Meichu en Snoek Puur Groen hebben hun deuren opengesteld voor deze studenten.

Van theorie naar praktijk

Anne Hein Gietema, docent Groen bij Nordwin College: ,,Het voordeel van deze manier van lesgeven is dat docenten samen met het bedrijfsleven de lessen verzorgen, waardoor het geplande lesprogramma wordt verreikt met kennis uit de praktijk. Daarnaast kan de theorie direct in de praktijk worden uitgevoerd. De studenten werken in deze lessen aan echte projecten, waardoor het veel meer gaat leven. Als docent vraagt het wel iets meer van je improvisatievermogen en organisatietalent, maar het is een superleuke vorm met heel veel voordelen.” De studenten ervaren deze lessen op locatie ook positief.

Terug naar overzicht