Terug naar overzicht

Lijsttrekkers in debat over circulaire economie

Hoe denkt de PvdA over de energietransitie? Wat heeft de Partij voor de Dieren te zeggen over windmolens? En welke plannen hebben D66 en de ChristenUnie voor de vergroening van het OV? In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen gaan lijsttrekkers op 28 februari in het Koepeltheater in Leeuwarden met elkaar in debat over deze onderwerpen. Dit doen zij tijdens een speciale editie van het maandelijkse Circulair Café van Vereniging Circulair Friesland.

Duurzaamheid en de circulaire economie zijn belangrijke thema’s in de campagnes voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het lijsttrekkersdebat, onder leiding van René Koster (Omrop Fryslân), biedt stemmers een kans om te ontdekken hoe de verschillende partijen denken over kringlooplandbouw, de energietransitie en duurzaam (openbaar) vervoer.

Houkje Rijpstra, algemeen directeur van Circulair Friesland: ,,De meeste partijen zijn wel voorstander van de circulaire economie, maar het verschil zit in hoe je dat in de praktijk vorm gaat geven. Er valt bij de verkiezingen echt wat te kiezen! Daarom organiseren wij met veel plezier dit belangrijke debat.”

Aanwezige partijen

Tijdens het lijsttrekkersdebat zijn in elk geval de volgende partijen aanwezig: 50PLUS (Theun Wiersma), CDA (Sander de Rouwe), ChristenUnie (Wiebo de Vries), D66 (Bea Bijlsma), FNP (Johannes Kramer), GrienLinks (Matthijs Sikkes van der Berg), Natuurlijk Fryslân (Sietze Schukking), Provinciaal Belang Friesland (Age Hartsuyker), PvdA (Marijke Roskam), PvdD (Riny van der Zanden), SP (Michiel Schrier) en VVD (Klaas Kielstra). Alle partijen die deelnemen aan de verkiezingen zijn uitgenodigd.

Terug naar overzicht