Terug naar overzicht

Manifest: Bouwen binnen de grenzen van onze planeet

Circulair bouwen

Met het manifest – dat is ondertekend door meer dan 40 partijen uit de bouwsector wordt er gepleit voor een eerlijke positie van biobased bouwmaterialen in de nationale rekenmethoden. Het doel van dit manifest is om het milieuprestatiestelsel te verbeteren en te komen tot een carbonbudget; een CO2-budget op basis waarvan de bouwsector haar klimaatimpact kan terugdringen. Trude de Vroomen van architectenbureau Inbo vertelt wat het manifest inhoudt, waarom Inbo het manifest heeft ondertekend en wat de vervolgstappen zijn.

Wat houdt dit manifest in?

‘’ We staan in de bouwsector voor grote uitdagingen. Aan de ene kant is er een groeiende behoefte aan woonruimte en aan de andere kant willen we bijdragen aan een goed milieu. Met de huidige manier van bouwen botsen die twee kanten. Met dit manifest willen we opnieuw duidelijk maken dat het belangrijk is om als bouwsector bij te dragen in het beperken van verdere klimaatverandering.”

In het manifest wordt opgeroepen tot drie zaken:

  1. Het introduceren van een ‘MPG-2’, die zich richt op de milieu-impact in de productie- en bouwfase.
  2. Het verbeteren van het Milieuprestatiestelsel, waarbij we de zestien aandachtspunten uit de Gideon-publicatie van mei dit jaar nogmaals onder de aandacht brengen.
  3. Het bepalen van een carbonbudget voor de bouwsector, om een grens te stellen aan de totale CO2-uitstoot van de sector en zo effectiever te sturen op verduurzaming.

Waarom is het voor jullie belangrijk dat jullie dit manifest hebben ondertekend?

‘’Inbo is van mening dat het manifest gaat over de juiste dingen waardoor we de bouw- en ontwikkelsector duurzamer kunnen maken waarbij er op de juiste punten gestuurd wordt en er gestimuleerd wordt op het toepassen van biobased materialen. De huidige MPG rekenmethodes rekenen nog niet goed met de CO2 opslag.

Inbo heeft circulair bouwen en het toepassen van biobased materialen hoog in het vaandel staan. Al in 2011 hebben we in het bezoekerscentrum voor It Fryske Gea in Hallum – dat ontwikkeld is volgens het passiefhuisprincipe – gebruik gemaakt van massiefhout constructies voor CO2 opslag en zijn de gevels en daken geïsoleerd met lokale schapenwol. Daarnaast doen we veel onderzoek naar bijvoorbeeld de toepassing van CLT in de gestapelde woningbouw en hanteren we een circulaire aanpak. We willen met het ondertekenen van het manifest onze steun uitspreken en het gesprek hierover binnen de bouwsector kracht bijzetten.’’

Hoe kunnen organisaties en bedrijven aansluiten bij dit manifest?

Naast Inbo heeft ook Bouwgroep Dijkstra Draisma dit manifest ondertekend. Trude roept andere VCF-leden op om het manifest te ondertekenen: ‘’Samen creëren we een eerlijk speelveld voor duurzame bouwmaterialen, dus doe ook mee!’’

De gehele tekst van het manifest is hier te vinden.

Terug naar overzicht