Terug naar overzicht

Maritieme Academie Harlingen wint 3d-geprinte boot van zwerfafval

De Maritieme Academie Harlingen heeft een bijzondere prijs gewonnen, een 3d-geprinte boot gemaakt van plastic dat bij de opruimactie Skjin Wetter is gevonden in de Friese wateren. Vorig jaar hebben ruim 1000 vrijwilligers in zes Friese gemeenten plastic opgeruimd in de wateren van de provincie. Het plastic is verzameld en verwerkt tot regranulaat. Dit materiaal wordt gebruikt om voorwerpen te printen. Het bootje is in het centrum van Harlingen overgedragen aan Arjen Mintjes directeur van de Maritieme Academie Harlingen door jeugddijkgraaf Merel Fiets en Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.  

Skjin Wetter 

Skjin Wetter is een groot opruimspektakel van de Friese Milieu Federatie (FMF), Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en vele verenigingen waarbij het Friese oppervlaktewater wordt schoongemaakt. Anders dan de jaren daarvoor duurde Skjin Wetter 2020 een hele week in plaats van één hele dag. De editie van 2020 was een daverend succes. Ruim 50 organisaties, verenigingen en scholen met meer dan duizend vrijwilligers in zes Friese gemeentes hebben maar liefst 650 kilometer aan Friese wateren schoongemaakt. Van duikers en hengelsporters tot suppers: een zeer divers publiek deed mee. 

Aansluitend op het spektakel is er een Skjin Wetterprijs georganiseerd. Deelnemers hebben na de opruimactie doorgegeven hoeveel kilometer aan wateren zij hebben opgeruimd en met hoeveel mensen zij hebben schoongemaakt. Onder de deelnemende organisaties is daarna een winnaar, door middel van loting, geselecteerd voor de grote Skjin Wetter prijs. 

Foto: Simon Bijlsma

Regranulaat 

Het bedrijf Morssinkhof Plastics Heerenveen heeft het Skjin Wetter plastic gerecycled tot de hoogwaardige grondstof regranulaat. Hiermee heeft het bedrijf 10-XL uit Hardinxveld-Giessendam het unieke bootje geprint. Op deze manier is het mogelijk om van zwerfafval een totaal nieuw product te maken. Simon Bijlsma van de Friese Milieu Federatie: “De meer dan duizend vrijwilligers van Skjin Wetter hebben er zo voor gezorgd dat het zwerfafval uit het water is omgezet in een hoogwaardige grondstof waarvan een prachtig nieuw product is gemaakt. Een mooi voorbeeld van het circulair gebruiken van grondstoffen.” 

Zwerfafval 

Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic afval in het oppervlaktewater en de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid zal voor een deel ook in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden. 

Skjin Wetter 2021 

Dit jaar vindt de vijfde editie van Skjin Wetter plaats. Deze wordt georganiseerd van 2 t/m 9 oktober 2021. Deelnemers in de deelnemende gemeenten kunnen zich weer aanmelden. Dit kan op www.samenfryslanschoon.frl.  

Terug naar overzicht