Marktdag Circulair Inkopen: de werksessies

Kees Noordmans van VCF-lid OPNIEUW! bracht circulaire kantoorinrichting onder de aandacht bij de werksessie Producten en Inrichting. Er werd verteld over hoe belangrijk het is om circulariteit meetbaar te maken. Daarnaast zou iedereen binnen een overheidsorganisatie duurzaam opdrachtgeverschap moeten leren.  

Elwin de Vink van en Esther Wierda Kuipers van VCF-lid Donker Groep namen de deelnemers mee in hun werksessie over Diensten. Deze groep gaf het belang aan van het delen van praktijkvoorbeelden en waarom je aan het begin van een nieuw project moet weten wat er speelt in de markt.  

Marleen van der Ziel van Onlanders en Tobias Strating van VCF-lid Roelofs Groep deelden hun kennis en ervaring over infra. Monitoring is hierbij ontzettend belangrijk. Want hóe waardevol is het om te onderzoeken wat je hebt bereikt, deze successen te vieren en de verbeterpunten toe te kunnen passen op een volgende aanbesteding.

Jelle de Vries van VCF-lid Wetterskip Fryslân en Henner de Vries van VCF-lid Van der Wiel vertelden over mobiliteit. Maak al je doelstellingen SMART: weet wat er speelt in de markt en weet hoe je hierop kunt anticiperen.    

Kirsten Veldman van VCF-lid gemeente Smallingerland en Gaatze Postma en Jeroen Schuring van VCF-lid Wind Groep spraken over het circulaire in- en aankoopproces rondom de Sporthal de Drait tijdens de werksessie Vastgoed. Hun tips? Doe goed onderzoek naar andere voorbeeldprojecten en ga op zoek naar donorgebouwen!

Wil je meer weten over circulair inkopen? Klik dan hier.