Terug naar overzicht

Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland tekenen partnerschapsovereenkomst

Samenwerkingen

Beide partijen ondertekenden vandaag, vrijdag 23 september 2022, een Partnerschapsovereenkomst. Evert Jan van Nijen: “Onze collega Hanneke Schmeink en Karina Pool, kwartiermaker Duurzaam Toerisme bij Merk Fryslân, werken al langer samen. Zij bewegen zowel ondernemer als toerist naar duurzame mogelijkheden voor vervoer, verblijf en vermaak. Juist de gastvrijheidssector in Fryslân is voor bezoekers uit Nederland en Europa dé etalage om de circulaire oplossingen in onze regio te ervaren en mee te nemen naar huis. MERK Fryslân kan dit circulaire verhaal groter maken. Martin en ik voelen de behoefte om de samenwerking formeel te bekrachtigen en verder te intensiveren.”

Deze datum is niet toevallig gekozen. Vandaag start de jaarlijkse SDG Action week en tegelijk ook de Nationale Toerisme Top. Dat heeft als centrale thema: ‘Samenwerken aan de duurzame ontwikkeling van Bestemming Nederland’. Op deze dag wordt onder andere inzicht gegeven in welke doelen extra aandacht vragen en hoe gezamenlijk extra stappen kunnen worden gezet om deze dichterbij te brengen. Precies datgene waar Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland nu concreet afspraken over hebben gemaakt. In Friesland zijn al, in goede samenwerking met Toerisme Alliantie Friesland, Ynbusiness en de provincie Friesland aan de hand van het Actieplan Circulaire Gastvrijheidssector al de nodige stappen gezet. Beide partijen willen vooral doorpakken. Daarom verstevigen Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland de samenwerking, om elkaar nog beter te vinden en versterken.  

Martin Cnossen: “We hebben een gezamenlijk belang en ambitie en in het speelveld zijn we complementair aan elkaar. Circulair Friesland is een sterke inhoudelijke kennispartner en Merk Fryslân kan het sterke verhaal naar buiten brengen. Samen inspireren we de ondernemer en bereiken we de consument in het verduurzamen en circulair maken van de sector in Friesland.” Dit vertaalt zich in de praktijk naar onder andere het ondersteunen van ondernemers zodat zij aantrekkelijke circulaire logies aanbieden en duurzame boten verhuren. En tegelijkertijd te werken aan een aantrekkelijke vindbaarheid en zichtbaarheid er van, om zo de vraag er naar te stimuleren. Zo helpen Merk Fryslân en Vereniging Circulair Friesland ondernemer én consument met de verduurzaming van de sector. Want een duurzame sector draagt bij aan een aantrekkelijk, dynamisch en toekomstbestendig Fryslân. 

Over Circulair Friesland

De Vereniging Circulair Friesland is met meer dan 135 leden de versneller voor circulaire economie in de regio. Zo’n 100 Mkb’ers, alle Friese overheden, vele onderwijsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties maken de vereniging. De gezamenlijke ambitie is om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn. Evert Jan van Nijen: ‘‘Deze nieuwe samenwerking gaat ons beide helpen bij de circulaire versnelling in en positionering van de regio.’’

Over Merk Fryslan:

Merk Fryslân is de Destinatie Management Organisatie van de Provincie Fryslân en werkt vanuit een overkoepelende visie aan de toeristische ontwikkeling, positionering en het vermarkten van Friesland (Visit Friesland), De Wadden (Visit Wadden) en de zakelijke markt (Meet in Friesland). Bij het vermarkten is het creëren van meer bewustzijn voor duurzamer reizen een logisch onderdeel waarbij de SDG’s als een kompas gebruikt worden. 

Karina Pool – karina@merkfryslan.nl 

Hanneke Schmeink – Hanneke.schmeink@circulairfriesland.nl

Terug naar overzicht