Terug naar overzicht

MSC Zoë – Minder, Slimmer, Circulair

In de nacht van 1 op 2 januari spoelden de gevolgen van de wereldeconomie onze ‘achtertuin’ binnen, het prachtige werelderfgoed de Waddenzee. De MSC Zoe verloor een kleine 300 containers en het was verbijsterend om te zien welke producten in welke aantallen en van welke kwaliteit er al uit de eerste paar aangespoelde containers kwamen.

Sindsdien lezen we dagelijks in deze krant de verontwaardigde stukken, vol zorg over wat dit betekent voor het kwetsbare landschap van het wad, over wat er had moeten gebeuren om dit te voorkomen en met de vraag: wie is hiervoor verantwoordelijk? Als we voorbij deze, overigens terechte, verontwaardiging en vragen kijken, is er ook nog een andere boodschap: deze ramp gaat ook over jou en mij – en over de keuzes die we zelf iedere dag maken.

In Friesland zijn we sinds 2016 met een groeiend aantal bedrijven, alle gemeentes, de provincie, Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en alle kennisinstellingen als Vereniging Circulair Friesland bezig om een vitale maatschappij te bouwen. Een samenleving waarin we ons verantwoordelijk voelen voor een duurzame wereld en naar elkaar. Waarin geld geen doel op zich is, maar een middel van bestaan voor onszelf, voor anderen én onze leefomgeving. Samen zijn we actief aan de slag om met onze leden, maar ook met andere organisaties en netwerken zoals bijvoorbeeld de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, de Friese Milieu Federatie en de energiecoöperaties, het hedendaagse denken te doorbreken.

Voor onze keuzes gebruiken we zeven praktische uitgangspunten, die variëren van materiaal steeds opnieuw gebruiken, het inzetten van duurzame energie, versterken van biodiversiteit tot werken aan sociale samenhang en vergroten van veerkracht en aanpassingsvermogen.
Ieder van onze leden pakt dit op zijn en haar manier op: gezamenlijk werken we aan een verandering om van Friesland dé regio te maken die zijn schouders eronder zet om deze nieuwe, duurzame samenleving en economie realiteit te maken.

Het krachtigste principe waar we onze aanpak op baseren is ‘wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld’. Iedere dag kunnen we andere, meer duurzame beslissingen nemen en daarvoor gaan staan. Wij hebben met onze koopkracht ook daadwerkelijk koopmacht. En al neem je maar één andere beslissing, die druppel maakt het begin van het verschil.

Terug naar de Waddenzee – hoe houden we het momentum vast dat er echt iets moet gebeuren? Samen met de Waddenvereniging, de eilanden, de provincie en Rijkswaterstaat werken we aan een plan hoe dit tot een echte verandering kan leiden. Hebben jullie goede ideeën – stuur ze ons door.

Zoë is Grieks voor leven. Laten we de boodschap van MSC Zoë levend houden en samen gaan voor een duurzamer productie en consumptiepatroon, te beginnen in de nationale Week van de Circulaire Economie van 14 tot en met 18 januari. Een week vol mooie & leuke initiatieven, we nodigen jullie van harte uit om aan te sluiten.

Namens iedereen van Vereniging Circulair Friesland,
Heleentje Swart – Aanjager Onderwijs
Ingrid Zeegers – Programma Directeur

Dit artikel verscheen ook in de Leeuwarder Courant van 15 januari 2019.

Terug naar overzicht