Terug naar overzicht

Het inspiratie diner van Noord-Nederland woont Circulair

De huidige woningcrisis als kans de bouw te transformeren

Woningnood is als vraagstuk met stip gestegen op de maatschappelijke agenda. Dit verhoogt – naast de noodzaak CO2-uitstoot radicaal om te buigen, en grondstoffen schaarste te voorkomen – de druk op de Bouw verder. Het vraagt juist nu om een versnelling van fundamentele veranderingen in hoe wij bouwen en wonen. Het moet en kán echt anders, en in de transitie naar circulair bouwen ligt een deel van de oplossing. De hamvraag is HOE?  

Noordelijke verkenning van draagvlak

Afgelopen donderdag, 31 maart, werd het inspiratiediner Noord-Nederland Woont Circulair georganiseerd, waarbij bestuurders en management van de Noordelijke woningcorporaties, ambtenaren van de drie Noordelijke provincies en andere betrokken partners aanwezig waren. Het doel van deze avond? Van elkaar leren én elkaar inspireren om samen meer impact te maken op Noordelijke schaal en zo de transitie naar een Circulaire Bouweconomie te versnellen. 

Onder leiding van NICE en Vereniging Circulair Friesland (VCF) verkenden de aanwezige partijen de mogelijkheden om samen op te trekken bij circulair bouwen. De inspirerende keynote van Thomas Rau en de ervaringen uit de Proeftuin Drenthe Woont Circulair boden de schouders om op te staan. Het Biosintrum in Oosterwolde vormde de toepasselijke setting.

Noodzaak van een structurele verandering

Thomas Rau zette met zijn keynote meteen de toon: “We hebben een structurele verandering nodig en geen oplossing. Denken in oplossingen is doen wat mogelijk is. We moeten doen wat nodig is”. Hij stelde daarbij dat circulariteit daarin een middel is, geen doel. Het doel is een structurele verandering door een nieuwe systeemarchitectuur. Hij sloot af met de oproep: ‘’Ik roep alle woningcorporaties op om met mij een nieuwe keten te bouwen, want het moet radicaal anders dan hoe we tot nu toe de woningbouw hebben aangepakt. Wie doet er mee?’’ 

Het (vegetarische) diner van regionale producten werd verrijkt met korte thematische pitches ter verdere voeding van de dialoog. Zo boden Kees Klomp, jurylid van de Proeftuin Drenthe Woont Circulair, en Wouter Huuskes, directeur van Trebbe, een nieuw perspectief of woningwaarde. Wouter Huuskes deelde daarbij zijn opgedane inzichten: “We hebben in de Drentse proeftuin de kasstromen vanuit een circulaire woning transparant gemaakt en vertaald in een meervoudig waardemodel. Zo kantelen we het denken van rendement naar waarde en winst. Het huis als meervoudig verdienmodel”. Rob Hoogeveen, manager vastgoed van Actium, en Jaap Boekholt, directeur-bestuurder van De Volmacht, deelden hun persoonlijke ervaringen uit Drenthe Woont Circulair. Over dat het werken aan de noodzakelijke transformatie is als ‘varen in de mist’. Dat het bestuurlijk lef vraagt en een betrokkenheid van alle niveaus in de eigen organisatie; van bestuur tot bouwplaats.

Ook keek Boekholt terug op het begin van Drenthe Woont Circulair waarin Thomas Rau, als voorzitter van de vakjury, de directeur-bestuurders destijds meegaf: ‘’Ik hoop dat jullie veel nieuwe fouten gaan maken.’’

Vervolg

Kortom, voldoende ‘food for thought’. De afdronk van de avond was er een van intrinsieke motivatie om samen te gaan DOEN. Waarbij de Noordelijke provincies hun steun uitspraken voor die beweging. Dat smaakt naar meer.

NICE en VCF zetten de verkenning dan ook voort. NICE trekt daarin verder op met de Drentse en Groningse woningcorporaties. VCF gaat verder in gesprek in Friesland om de vervolgstap concreet te maken. Op naar een Noordelijke nieuwe keten in de sociale woningbouw.

Terug naar overzicht