Terug naar overzicht

Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) lanceert Sustainability Codex

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI) heeft op 22 oktober 2018 de Sustainability Codex gelanceerd: een open database die duurzaamheidscijfers van organisaties, producten en merken controleert. De Codex verbindt organisaties en consumenten die duurzame aankopen willen doen met duurzame leveranciers en producten. De Sustainability Codex is vanaf vandaag gratis beschikbaar voor organisaties, consumenten en overheidsorganisaties wereldwijd.

Hoe werkt het?

Consumenten willen weten waar producten vandaan komen, hoe het is geproduceerd, wie de producent is en hoe het in hun huis is gekomen. Kortom: zij willen de toeleveringsketen in eenvoudige bewoordingen begrijpen. Mensen zijn ook bereid om hogere prijzen te betalen voor een product dat al die informatie deelt. Aan deze verwachtingen kan nu worden voldaan door een traceerbaarheidssysteem gebaseerd op blockchain-technologie, geïntegreerd met radiofrequentie-identificatie (RFID). De getraceerde en vastgelegde informatie over het product wordt via de Sustainability Codex aan de consument gratis gepresenteerd via hun smartphone, tablet of laptop. Consumenten en klanten scannen een QR-code gekoppeld aan de Sustainability Codex organisatiepagina, of de code die is afgedrukt op een RFID-label. De browser op je smartphone opent de Sustainability Codex-website met daarop alle productinformatie, foto’s, beschrijvingen en samenstellingswaarden van een product.

Duurzaamheidscodex

De organisaties die certificeringen en labels met betrekking tot duurzaamheid hebben, zijn opgenomen in de Duurzaamheidscodex. Deze Codex geeft een score op vier hoofdthema’s van duurzaamheid binnen de organisatie: CO2-uitstoot, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Omdat alle labels en certificeringen die zijn opgenomen in de metastandaard een evaluatie door derden
vereisen, wordt de codex op het standaardniveau gevalideerd op basis van de beste internationale richtlijnen en normen (GRI & ISO HLS).

Kelly Ruigrok, NDI: “Met de duurzaamheidscodex kunnen consumenten en bedrijven vanaf nu met hun smartphone met één druk op de knop de ‘circular product footprint’ van producten en de duurzaamheidpercentages van organisaties volgen.”

Duurzaamheidsnormen

De duurzaamheidscodex helpt de consument bij duurzaam inkopen en waardeert de duurzame prestaties en processen van leveranciers op vier kernthema’s van duurzaamheid: CSR, MVI, CO2-reductie en circulaire economie. Het Sustainability Codex Platform ontsluit deze informatie in een online database. Duidelijk, vergelijkbaar en betrouwbaar, omdat de Codex op standaardniveau meet. Dat betekent dat de Codex op basis van de behaalde certificeringen van een organisatie een totaalscore geeft op de vier hierboven genoemde thema’s op basis van de internationaal aanvaarde duurzaamheidsnormen: ISO 26000, ISO 20400, ISO14064-1 & PEF, BS 8001. Voor producten zijn er drie tarieven die worden getoond door de QR-code te scannen: circulaire waarde, milieuprestaties en gezondheid.

Blockchain database

De blockchain is een onvergelijkbare digitale grootboek van economische transacties die kunnen worden geprogrammeerd om niet alleen financiële transacties maar vrijwel alles van waarde te registreren. Informatie die op een blockchain wordt bewaard, bestaat als een gedeelde database. Dit is een manier om het netwerk te gebruiken dat duidelijke voordelen heeft. De blockchain-database wordt niet op één locatie opgeslagen, wat betekent dat de records die ze bijhouden echt openbaar zijn en gemakkelijk te verifiëren. Gehost door miljoenen computers tegelijkertijd, zijn de gegevens toegankelijk voor iedereen op internet.

Over NDI

Het Nationaal Duurzaamheid Instituut verbindt het bedrijfsleven, overheidsorganisaties en burgers met elkaar om in Nederland en internationaal awareness en kennis over duurzaamheid te delen en duurzaam ondernemen te stimuleren om zo de wereld klaar te stomen voor de volgende generaties. Door het zichtbaar maken van duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair ondernemen en de hieruit voortkomende producten ontketenen we een beweging in de maatschappij. De beweging neemt iedereen mee naar een duurzame wereld.

Bron: persbericht

Terug naar overzicht