Terug naar overzicht

Nederlandse universiteiten verstevigen band met Wetsus

Wageningen Universiteit (WUR), Universiteit Twente (UT) en Rijksuniversiteit Groningen (RuG) intensiveren de samenwerking met watertechnologie-instituut Wetsus en steunen hiermee Wetsus in de transitie van tijdelijke naar meer structurele financiering. De komende vier jaar bedraagt de gezamenlijke bijdrage van de drie universiteiten € 750.000 euro per jaar. 

Naast de universiteiten hebben NWO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overgangsfinanciering voor de komende jaren beschikbaar gesteld voor Wetsus, die kan worden gebruikt voor een betere positionering voor structurele middelen. In het onderzoeksprogramma van Wetsus werken 23 Europese universiteiten en 110 internationale bedrijven samen aan de ontwikkeling van doorbraaktechnologie voor duurzame waterbehandeling. 

WUR, UT en RuG hechten belang aan de samenwerking met bedrijfsleven en overheid binnen Wetsus, waarbij de rol van de universiteiten tot nu toe vooral bestond uit wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek. Daarnaast vindt die samenwerking al enige jaren plaats in de Wetsus Academy, een tweejarig joint degree masterprogramma voor watertechnologie, gerelateerd aan het onderzoeksprogramma van Wetsus. Afgestudeerden van dit onderwijsprogramma ontvangen een gecombineerd diploma van alle drie Universiteiten.

Deze sleuteluniversiteiten willen nu daarnaast met de financiële bijdrage het innovatieprogramma zeker stellen voor de komende jaren, in de hoop dat het belangrijke werk van Wetsus veiliggesteld kan worden met een structurele financiering. Zo kan doorgewerkt worden aan duurzame en circulaire innovaties als bijvoorbeeld het terugwinnen van grondstoffen en energie uit water en mest, het maken van waterstof en bioplastics uit afvalwater en het verwijderen van virussen en medicijnresten uit water. De Nederlandse watersector is van grote economische betekenis en staat wereldwijd bekend als vooraanstaand en innovatief. Het onderzoek van Wetsus schraagt deze positie.

Terug naar overzicht