Terug naar overzicht

DOKWURK 100ste lid van Circulair Friesland

De Vereniging Circulair Friesland heeft op maandag 3 februari, de eerste dag van de Week van de Circulaire Economie, haar 100ste lid verwelkomd. Dowkwurk (NoardEast Fryslân) uit Dokkum maakt voortaan deel uit van het groeiende netwerk van Friese bedrijven, kennisinstellingen, overheden en (maatschappelijke) organisaties dat met elkaar werkt aan en circulaire economie en een volhoudbare wereld. 

Dokwurk biedt in samenwerking met het UWV, gemeenten en opleidingsinstellingen werk aan zo’n 800 mensen met een beperking en bemiddelt daarnaast voor een grote groep werkzoekenden. 

Ecologische voetafdruk verkleinen

Directeur Jan Knol: ,,Wij zijn lid geworden van Circulair Friesland omdat we onze ecologische voetafdruk willen verkleinen. Dit past bij onze maatschappelijke opdracht.” De eerste circulaire stappen zijn al gezet. Zo maakt het bedrijf gebruik van elektrisch busvervoer en is half 2021 het nieuwe energieneutrale pand van Dokwurk gereed. ,,Op dit moment onderzoeken we nog hoe we het gebouw circulair kunnen inrichten”, zegt Knol. Een vraagstuk waar leden van Circulair Friesland een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren. 

Knol: ,,We hopen door ons lidmaatschap meer kennis op te doen over het omvangrijke begrip circulariteit en te leren van andere leden in het netwerk. Natuurlijk willen we ook zelf een actieve rol spelen in bestaande vraagstukken. Dokwurk ambieert op het gebied van de circulaire economie een volwaardige gesprekspartner te zijn voor opdrachtgevers.” 

Circulaire economie leeft in Fryslân

Circulair Friesland werd begin 2016 opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties. Het ledenaantal groeit sindsdien steeds sneller. Houkje Rijpstra, algemeen directeur: ,,Dat we 4 jaar na oprichting ons 100ste lid welkom mogen heten, bewijst wel dat de circulaire economie echt leeft in onze provincie. Nergens anders trekken ondernemers, overheden en onderwijs gezamenlijk op richting de circulaire economie. We leren van én met elkaar en bouwen zo aan een regio die steeds duurzamer is, met volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven en organisaties.” 

Feestelijk onthaald

Dokwurk werd als kersvers lid, samen met het 98ste en 99ste lid, feestelijk onthaald bij het jaarlijkse Captains Diner van Circulair Friesland, op maandagavond 3 februari bij Rabobank Leeuwarden. Minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven gaf tijdens dit diner een inspiratiespeech over de circulaire economie. Zij noemde Circulair Friesland daarin ,,een koploper en inspirerend voorbeeld.” 

Gedeputeerde Sander de Rouwe gaf in zijn toespraak aan hoe trots hij is op de samenwerking in Friesland, die al tot mooie resultaten heeft geleid. Met een netwerk dat groeit en groeit – inmiddels heeft ziekenhuis Tjongerschans Heerenveen zich gemeld als lid nummer 101 – belooft het komende jaar nog veel meer van zulke succesvolle samenwerkingen en bijbehorende resultaten te laten zien. 

V.l.n.r: Houkje Rijpstra (algemeen directeur Circulair Friesland), Jan Knol (directeur Dokwurk), Stientje van Veldhoven (minister van Milieu en Wonen), Linda Drenth (eigenaar Smart Camels/Grand Café Z – 99ste lid), Jan Johan de Vries (bedrijfsleiderReitsma Bouw/VolkerWessels Noord – 98ste lid), John Vernooij (directeur Omrin en bestuursvoorzitter Circulair Friesland) – Foto: Imazzo/Circulair Friesland

Terug naar overzicht