Terug naar overzicht

Netwerk essentieel voor Friese circulaire economie

Friese bedrijven willen wel, maar drempel is vaak nog hoog om aan de slag te gaan met circulair ondernemen. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân, in opdracht van de provincie Fryslân. Ook blijkt dat voor de koplopers hun netwerk essentieel is. De provincie heeft grote ambities als het gaat om circulaire economie, in 2025 wil Fryslân in de top 3 van circulaire regio’s van Europa staan. Om die ambitie waar te maken, hebben we het bedrijfsleven nodig.

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal (her)gebruikt om zo weinig mogelijk waarde te vernietigen. Dankzij de Vereniging Circulair Friesland is steeds meer duidelijk over wat er in Fryslân al gebeurt, maar dit beeld is nog niet compleet. Hoe staan we er voor? Willen ondernemers wel meedoen? Wat doen ze al? De provincie vroeg daarom aan RUG / Campus Fryslân om hier onderzoek naar te doen. Een kleine 700 Friese bedrijven vulde de enquête in.
Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Wij zijn blij met deze nulmeting. Het onderzoek laat ons zien dat bedrijven wel willen, maar nog niet doen. Dit sterkt ons in onze lijn van doen, leren en vertellen. Er is brood te verdienen in een circulaire economie. Veel van onze bedrijven weten nog niet hoe, maar zijn wel positief.”

Professor Gjalt de Jong: “Het Friese MKB heeft uitstekende financiële prestaties en is positief over de circulaire economie. Er zijn duidelijk koplopers die de circulaire economie al op verschillende manieren in hun bedrijfsvoering toepassen, vooral in de landbouw, groothandel en de industrie – juist sectoren die in Friesland belangrijk zijn. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden en uitdagingen van de circulaire economie in Fryslân en hoe hiermee om te gaan vanuit verschillende perspectieven.”

Rol van de provincie: netwerk en bewustwording

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven die al bezig zijn met circulariteit, hier hun netwerk voor inzetten. Bedrijven die dit nog niet doen, zijn ook niet actief in de circulaire netwerken. Deelnemende ondernemers geven aan wel behoefte te hebben aan een netwerk en hier een rol van de provincie te zien. Provincie Fryslân brengt bedrijven met vragen over circulaire economie in contact met de Vereniging Circulaire Economie. Ook geven de deelnemende bedrijven aan een rol te zien voor de provincie in bewustwording van consumenten.

Je kunt de rapportage ‘Nulmeting Friese Circulaire Economie’ hier downloaden.

Terug naar overzicht