Terug naar overzicht

Nieuw uniek project: Sliepe yn’e Takomst

EEN UNIEK PROJECT VOOR DE RECREATIESECTOR IN FRYSLÂN

Het unieke project Sliepe yn’e Takomst is van start! Dit project is een samenwerkingsverband van gastvrijheidsondernemers, aannemers en architecten in Fryslân. Zeven teams met recreatieondernemers, aannemers, architecten en studenten gaan aan de slag om een biobased en circulaire recreatiewoning te ontwerpen. Het doel van dit project is ervaring en kennis met biobased en circulair bouwen te ontwikkelen, vast te leggen en te ontsluiten.

In Fryslân is een groeiende vraag naar duurzame en circulaire accommodaties met een bezoekerservaring dicht bij de natuur. Het gaat hierbij vooral om circulaire bouw, met natuurlijke bouwmaterialen én in samenhang met de natuur. Dit project richt zich op het ontwerpen van een betaalbare en energiezuinige accommodaties die de cultuur en natuur van Fryslân weerspiegelen.

Zowel ondernemers in de gastvrijheidssector als aannemers zien kansen in deze ontwikkeling, maar weten niet goed hoe ze dit aan moeten pakken en waar ze bruikbare informatie en materialen kunnen vinden. Bouwend Nederland afdeling Friesland, Toerisme Alliantie Friesland, Stichting Samenwerkende Bouwbedrijven Friesland, Vereniging Circulair Friesland en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben de handen ineengeslagen om hier verandering in te brengen.

Binnenkort worden zeven Friese ontwerpteams samengesteld en zij gaan daarna aan de slag om zeven ontwerpen voor een betaalbare biobased en circulaire recreatiewoning te maken. Deze ontwerpen – en de bij het proces opgedane kennis en ervaringen -worden aan het eind van het proces openbaar toegankelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor geïnteresseerden. Er is veel ruimte voor studenten van MBO- en HBO-opleidingen in Fryslân om inbreng te leveren en om praktijkkennis op te doen. Het project raakt hierdoor alle zeven pijlers van de circulaire economie.

Het project wordt geleid door Oarshûs, het nieuwe bedrijf van Doeke van Wieren, Nicolaas van Everdingen en Gerrit Hiemstra, dat gespecialiseerd is in biobased bouwen. Op 6 februari 2024 wordt het project afgetrapt met alle betrokken partijen in het Biosintrum in Oosterwolde. Het project zal eind juli afgerond worden.

Terug naar overzicht