Terug naar overzicht

NIVO groep investeert fors in duurzaam wagenpark

Binnen de visie van de NIVO Groep speelt verduurzaming van het wagenpark een grote rol. De organisatie zet in op een fossielvrije en daarmee duurzame manier van vervoer. Om dit praktisch en rendabel te maken, zijn diverse voertuigen de afgelopen maanden uitvoerig getest. De dagelijkse bevindingen van medewerkers, ten opzichte van actieradius en bijvoorbeeld gebruiksgemak werden meegenomen in de besluitvorming.

Het wagenpark bestond al enige tijd uit diverse fossielvrije voertuigen en is nu andermaal fors uitgebreid. 10 operationele managers rijden vanaf nu in een Skoda groen gas auto en hiernaast zijn er ook twee Volswagen Polo’s en één VW Caddy op groen gas uitgeleverd. Tevens reden er al twee elektrische auto’s, één groen gas en diverse hybride auto’s rond. Tenslotte rijden er tijdens de Elfwegentocht meer dan 20 bedrijfsauto’s van NIVO op blauwe diesel. Daarmee is het wagenpark van de NIVO Groep in Friesland tijdens de Elfwegentocht, mede dankzij de snelle actie van Bourguignon Lease, volledig fossielvrij.

Voor de deelname aan de Elfwegentocht is het vooral waardevol wanneer alle werknemers onderling gaan nadenken over dit project. Daartoe zijn er intern diverse acties georganiseerd. Zo werd er onder de medewerkers van NIVO een prijsvraag gehouden, waar een week lang het gebruik van een elektrische scooter te winnen was. Tijdens de jaarlijkse bedrijfsvergadering bracht Tsjeard Hofstra, de projectleider van de Elfwegentocht, het project op enthousiaste wijze onder aandacht bij kantoormedewerkers en leidinggevenden. Ook via social media werd er aandacht besteed aan de deelname. Tot slot verschenen er digitale nieuwsbrieven met informatie, tips en inspirerende verhalen van geïnterviewde medewerkers. Zo ontstonden er diverse plannen om te carpoolen en er werd kennis gedeeld over de verschillende oplossingen.

NIVO is trots op de bewustwording onder haar medewerkers en de concrete stappen op weg naar een fossielvrije bedrijfsvoering. Samen maken wij NIVO!

Foto: een selectie van de fossielvrije bedrijfsauto’s van de NIVO groep opgesteld voor de Leeuwarder Oldehove.

Bron: NIVO Noord

Terug naar overzicht