Terug naar overzicht

Omrin zet in op biodiversiteit en ondertekent Bijenpact

Op 19 maart 2019 heeft Hein Grafhorst, directeur van Omrin’s Ecopark de Wierde in Heerenveen, in het Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden namens Omrin zijn handtekening gezet onder het Bijenpact. Omrin slaat samen met veertien andere (Friese) organisaties* de handen ineen om lokale oplossingen te bedenken voor het bijensterfte-probleem. Het is een van de projecten in het kader van biodiversiteit, een nieuwe pijler binnen de circulaire doelstellingen van de afvalverwerker en -inzamelaar. “Zonder biodiversiteit geen circulaire economie. We willen daarom ook actief bijdragen aan alle kringlopen, ook die in de omgeving en natuur. Omrin wil koploper in de circulaire economie zijn, dus zijn we ook actief in het stimuleren van de biodiversiteit”, vertelt Grafhorst.

Biodiversiteit

Omrin is meer dan een traditioneel afvalbedrijf en staat middenin de samenleving. Samen de wereld mooier en schoner maken is het grote doel van het bedrijf. Omrin is koploper in de circulaire economie en wil daarom ook actief bijdragen aan biodiversiteit. “Simpel gezegd hebben we bijen en andere insecten nodig voor het maken van nieuwe grondstoffen. Zonder de wilde bij verdwijnen veel grondstoffen zoals groenten, fruit en wilde planten, omdat de bestuiving van een groot deel van onze gewassen stopt”, vertelt Grafhorst. “Met het bevorderen van de biodiversiteit op Ecopark De Wierde worden de randvoorwaarden voor het mogelijk maken van een circulaire economie geborgd. Zo kunnen onze (klein)kinderen ook genieten van de kers op hun taart en een aardbei op hun beschuit”, besluit Hein.

Meer projecten

Omrin start binnenkort met meer projecten die de biodiversiteit op Ecopark De Wierde in Heerenveen van de afvalverwerker en –inzamelaar ten goede komt. Het Ecopark de Wierde ontwikkelt zich zo van een traditionele stortplaats tot een grondstoffenpark met moderne installaties voor nascheiding van afval, productie van groengas en sortering van kunststof. En heeft daarbij oog voor de biodiversiteit van de locatie.

* Naast Omrin ondertekenden ook Arriva, Burgerinitiatief Beetsterzwaag, Friese Milieu Federatie, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Achtkarspelen, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Landal Esonstad, Natuurmonumenten, Nordwin College, Poiesz Supermarkten, Provincie Fryslân, Staatsbosbeheer en Vereniging Noardlike Fryske Wâlden het bijenpact.

Terug naar overzicht