Terug naar overzicht

Onderzoek naar de sociale kant van de circulaire economie

Momenteel vindt er in opdracht van Provincie Fryslân en Circulair Friesland een onderzoek plaats naar de mate waarin er in Fryslân aandacht is voor de sociale kant van de circulaire economie. Staat dit bij bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden op de agenda? Wordt hier al actief beleid op uitgevoerd? Aan wat voor soort activiteiten moeten we dan denken?

Dit onderzoek moet leiden tot een antwoord op de vraag: Wat is ervoor nodig om de sociale kant van de circulaire economie in onze provincie (nog meer) te activeren? Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie doelgroepen: bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen.

Belang sociale aspecten

In 2017 was Fryslân de meest circulaire regio van Nederland. Bij (bijna) alle partijen die actief bezig zijn met de circulaire economie, waaronder de leden van Circulair Friesland, staan de VCF-leden, staan de economische aspecten voorop. Acties zijn bijvoorbeeld vooral gericht op de vermindering of het gebruik van andere grondstoffen, hergebruik en recyclebaarheid. Kijkend naar het model van Metabolic, dat uitgaat van zeven karakteristieken van een circulaire economie, missen er nog een aantal elementen om de cirkel compleet te maken.

Bij de sociale aspecten gaan we uit van de volgende principes (in- en extern):
– Iedereen doet ertoe
– Sociale inclusiviteit
– Vrijheid van en respect voor meningsuiting

Van belang bij de toepassing is: erkenning – waardering – aandacht en ontmoeting.

Uitvoering

Carla Boonstra van communicatie- en marketingbureau met-Swoeng is verantwoordelijk voor het onderzoek. Carla lost in haar dagelijkse werk marketing- en communicatievraagstukken op en zorgt voor verbinding met sociale impact. Ze voert het onderzoek samen met Gooitske Zijlstra van bureau Gooitz uit. Gooitske biedt organisaties en mensen een nieuwe kijk op hun omgeving en levert een bijdrage aan het anders leren kijken.

Bekendmaking resultaten

In juni 2019 worden de resultaten en inzichten van het onderzoek bekendgemaakt. Na de zomervakantie vindt er een Circulair Café plaats over de sociale kant van circulaire economie. Tijdens die bijeenkomst vertelt Carla meer over de resultaten, inzichten en vervolgstappen.

Terug naar overzicht