Terug naar overzicht

Op bezoek bij het NTCP ‘Plastic is een prachtig product’

Vanaf de snelweg is het kleurige gebouw goed te zien, voor wie weet dat het er staat: het gloednieuwe Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP), op industrieterrein Haskerveen bij Heerenveen. In mei gaat het officieel open, maar het team van het NTCP is al druk bezig met onderzoeksvragen. Samen met aanjagers van de Vereniging Circulair Friesland mogen we er alvast rondsnuffelen. 

Willemien Veele, aanjager Kunststoffen bij Circulair Friesland: “Het idee voor het NTCP komt vanuit een aantal van onze leden. Omrin, NHL Stenden en Lankhorst Recycling waren samen betrokken bij een project met Philips, waarbij een bepaald type plastic getest werd op recyclebaarheid. Voor die testen moest worden uitgeweken naar Duitsland, een kostbare en langdurige zaak.

Circulair Friesland zette de betrokken leden bij elkaar en vroeg: wat missen jullie en wat hebben jullie nodig? Eén van de faciliteiten die duidelijk ontbrak, was een onafhankelijk testcentrum waar niet op labschaal, maar op pilotschaal verpakkingsmateriaal getest kan worden. Het NTCP geeft ons antwoorden op de vraag: ‘hoe kunnen we materiaal hoger op kwaliteit brengen, zodat het beter hergebruikt kan worden?” 

Onafhankelijk testcentrum

Martine Brandsma sloot zich al gauw als kwartiermaker aan bij de ontwikkeling van het testcentrum, inmiddels is ze directeur van het NTCP. “We zijn begonnen met onderzoeken hoe de afvalverwerkings- en sorteringsketen in elkaar zit. We kwamen al snel tot de conclusie dat de manier waarop wij de circulariteit van verpakkingsmateriaal willen onderzoeken en vergroten, nog niet wordt gedaan. Er is simpelweg nog niet zo’n centrum in Nederland – en zelfs niet in Europa. Dat is ook de reden dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) meteen geïnteresseerd was.”

Het NTCP werkt met de hele afval- en verpakkingsketen.

Martine Brandsma, directeur NTCP

De investering van drie miljoen euro die nodig was om het NTCP tot stand te brengen, is bijeengebracht door de Rijksoverheid, Provincie Fryslân en het Afvalfonds. “Maar wij zijn een volledig onafhankelijke organisatie”, benadrukt Martine. “Het NTCP werkt met de hele afval- en verpakkingsketen: van alle afvalinzamelaars en recyclers, tot en met de bedrijven die verpakkingsmateriaal op de markt brengen, maar ook merkeigenaren, retailers en onderwijs- en kennisinstellingen.” 

Hanneke Schmeink, Martine Brandsma en Willemien Veele

Doel: de plastic kringloop sluiten 

Plastic uit afval kan opnieuw worden gebruikt. Zo blijven de grondstoffen in omloop. Het NTCP wil de technieken voor het sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen verbeteren, om het aandeel gerecyclede plastics in verpakkingen flink te vergroten.  Samen met – en in opdracht van – bedrijven test het NTCP onder andere sorteerbaarheid van verpakkingen en nieuwe scheidings- en wastechnieken.

Fabrikanten kunnen die kennis gebruiken om hun verpakkingsmateriaal aan te passen, zodat deze na het eerste gebruik goed gesorteerd, gerecycled én hergebruikt kunnen worden. “Een fabrikant kan ons vragen: wij hebben een nieuwe verpakking ontwikkeld, hoe gedraagt deze verpakking zich in een afvalstroom, op basis van de materialen waarvan het gemaakt is. Eigenschappen zoals gewicht, vorm en kleur hebben invloed op de sorteerbaarheid van kunststof verpakkingen”, legt Martine uit.

Wij helpen fabrikanten maximaal voordeel te behalen uit hun innovaties.

Martine Brandsma, directeur NTCP

“Als jouw verpakking bijvoorbeeld ‘te licht’ wordt bevonden, wipt ‘ie op de sorteerband richting de reststroom afval die niet recyclebaar is. Erg jammer, vooral als de fabrikant met zijn nieuwe verpakking juist zijn aandeel probeerde te leveren aan de circulaire economie. Wij kunnen zo’n fabrikant helpen om maximaal voordeel te behalen uit zijn innovaties.” 

Circulaire economie versnellen

De handige locatie van het NTCP, vlakbij de sorteerfaciliteiten van Omrin en de Recyclefabriek van Morssinkhof Plastics, geeft het Testcentrum de mogelijkheid om afvalstromen te testen. “Je kunt je afvragen: moeten afvalverwerkers hun sorteerlijnen aanpassen zodat meer kunststof verpakkingen in de ‘recyclecategorie’ terechtkomen, of moeten fabrikanten hun verpakkingen aanpassen op de detecteerbaarheid van de bestaande sorteermachines? Bij het NTCP zoeken we antwoorden naar deze vragen en faciliteren wij alle spelers in de plastic afvalketen. Daarbij richten wij ons op het verkleinen van de reststroom én op het adviseren over hergebruik en toepassingen voor gesorteerd materiaal.” 

Op dit moment gaat er nog veel materiaal verloren. Eeuwig zonde, vinden zowel het NTCP als Circulair Friesland. Willemien Veele: “We hebben meer kennis nodig, en die brengt het Testcentrum. Samen met hen en bedrijven, onderwijsinstellingen als NHL Stenden, afvalverwerkers zoals Omrin en wij als ‘verbinders en aanjagers’ bundelen we onze kennis en ontwikkelen deze verder naar praktijktoepassingen. Zo helpen we de circulaire economie versnellen.” 

Het NTCP werkte de afgelopen maanden al aan een zestal projecten, waarbij prototypes werden getest. “Ons doel voor dit jaar is dat onze onderzoekslijnen gaan draaien, zodat we met projecten aan de slag kunnen, innovatie kunnen stimuleren en onze database aan kennis uit kunnen breiden, om analyses te kunnen doen”, aldus Martine. Die partijen, dat zijn ook bijvoorbeeld TNO, alle Nederlandse universiteiten, multinationals en de Rijksoverheid. 

Transitie naar ‘design for recycling’ 

Willemien: “Plastic is een prachtig product. Het voorbeeld van een licht kunststof bakje dat jammer genoeg in de reststroom belandt en dus niet wordt gerecycled, laat zien dat minder materiaal gebruiken niet altijd duurzamer is. De afvalketen is heel complex.”

Martine: “We moeten toe naar ‘design voor recycling’: bij het ontwerp van een verpakking al in gedachten houden hoe die verpakking zo goed mogelijk hergebruikt kan worden. We gaan een transitie van ons afvalsysteem in. Niet meer: hoe kom ik op een fatsoenlijke manier van mijn afval af, maar: afval bestaat – bijna – niet meer, het zijn potentiële grondstoffen.”

Willemien: “Als Circulair Friesland gaan we natuurlijk voor die transitie. Optimale verpakkingsontwerpen zorgen voor waardebehoud, als aanjager zetten wij in op bewustwording daarover. Maar we moeten ook de technische infrastructuur hebben die recycling op hoog niveau mogelijk maakt en daar speelt het NTCP een grote rol in.” 

Bewustzijn, preventie en design

Grote bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in deze transitie.

Willemien Veele, aanjager Kunststoffen Circulair Friesland

Samen met NHL Stenden zijn Willemien en Hanneke Schmeink, aanjager Toerisme en Recreatie bij Circulair Friesland, bezig met projecten over bewustzijn, preventie en design. Willemien: “Ondernemers geven aan behoefte te hebben aan meer kennis over circulair verpakkingsmateriaal. Een koekjesfabrikant bijvoorbeeld, wil wel een verpakking om zijn koekjes heen hebben, maar is zich tegelijkertijd bewust van zijn aandeel in de afvalstroom. Kan zijn verpakkingsmateriaal wel hergebruikt worden? Grote bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen in deze transitie.”

Hanneke: “Ook recreatieondernemers hebben behoefte aan meer kennis. Zij willen bijvoorbeeld wel rietjes gebruiken en hun gasten shampoo en zeep aanbieden, maar zijn zich óók bewust van hun aandeel in die afvalstroom.” 

We kunnen niet meer wachten: 2025, dat is overmorgen!

Martine Brandsma, directeur NTCP

Bewustwording begint bij de jeugd, vinden zowel het NTCP als Circulair Friesland. Martine: “Wij willen straks met de recyclebus of -container scholieren de plastic recycling ‘echt laten beleven’. We leren ze de impact van slordig omgaan met afval, dat afval niet altijd afval is, en dat er verschillende soorten plastic zijn. Dan gaan ze zelf hun eigen afval sorteren en met verschillende bewerkingsstappen verwerken tot een nieuw product.”

Het is vooral: doén!

De boer op, het verhaal vertellen, maar vooral: doen. Martine: “In deze regio krijgen we dingen écht voor elkaar. En dat moet ook wel. Doelstellingen van gemeenten en bedrijven om in 2025 circulair te zijn, zijn heel ambitieus. We kunnen niet meer wachten: 2025, dat is overmorgen!”

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Ondernemend Friesland, editie maart 2020.

Terug naar overzicht