Terug naar overzicht

Opname Circulair Café ‘Krapte op het Friese energienet’

Op 21 januari organiseerden we, samen met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, het eerste Circulair Café van 2021. Kon je er niet bij zijn? Bekijk dan nu de opname:

Krapte op het Friese energienet

Af en toe is er veel aandacht voor in de media: het energienet raakt vol. Sommige ondernemers kunnen daardoor geen zonnepanelen aansluiten of hun bedrijf niet uitbreiden. Bij andere organisaties zijn er (nog) geen problemen. Maar blijft dit ook zo? Hoe is de situatie over een aantal jaar? Wordt het probleem erger of zijn er al oplossingen? Kortom: wat betekent dit – nu en in de toekomst – voor de energietransitie in Fryslân en voor jouw organisatie? 

Panelgesprek

Tijdens het Circulair Café gingen we – deels digitaal, deels live op locatie – aan tafel met: 

  • Auke Hoekstra – onderzoeker bij de Technische Universiteit Eindhoven
  • Oeds Kuipers – relatiemanager bij netbeheerder Liander
  • Jan Zuidema – Ekwadraat, projectleider van het systeemintegratieproject op Energiecampus in Leeuwarden

Bouwe de Boer (Freonen) zat als sidekick aan tafel en John Vernooij (Omrin, Circulair Friesland) maakte zijn opwachting om Evert Jan van Nijen voor te stellen als de nieuwe directeur van Circulair Friesland. Het gesprek werd geleid door moderator Frans Debets.

Pitches

Naast het gesprek met onze hoofdgasten stonden er ook een aantal korte, inspirerende pitches op het programma, van in elk geval Pottle, Sterke YerkeTop Dutch (over de reis naar Australië met een zonne-auto door studenten uit de regio), en Heleentje Swart over de Week van de Circulaire Economie 2021

Terug naar overzicht