Dit is het circulaire verhaal van Fryslân

 • Opgericht door het Friese bedrijfsleven
 • Actief op 11 thema’s met vele cross-overs
 • Triple helix: samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid
 • Actief en open netwerk van circulaire voorlopers, waaronder alle Friese overheden en grote kennisinstellingen

De eerste stap: een grondstofstromenanalyse

Waar begin ik met de circulaire economie? Die vraag heeft elk lid van Vereniging Circulair Friesland zichzelf wel eens gesteld. En dat is mooi. Want deze belangrijke vraag maakte dat zeven bedrijven in 2015 de eerste stap zetten naar het sluiten van kringlopen. Samen met Provincie Fryslân en Gemeente Leeuwarden gaven zij opdracht tot een grondstofstromenanalyse van Fryslân. De provincie waar we elke winter weer hopen op een Elfstedentocht, met bruisende steden, pittoreske dorpjes en prachtige natuur. 

Circulaire kansen en veelbelovende kringlopen

Wat komt Fryslân binnen? Wat gaat de provincie uit? Waar zit energie in en waar laten we energie weglekken? Die vragen werden uitgebreid overdacht, kritisch onderzocht en helder in kaart gebracht door Metabolic en Urgenda. Zij bundelden deze waardevolle informatie – soms confronterend, vaak ook bemoedigend – samen tot een rapport.

Tijdens de presentatie van dit rapport, inclusief de grondstofstromenanalyse, liet een honderdtal ondernemers, kennisinstellingen, (maatschappelijke) organisaties en overheden zich inspireren door de talloze circulaire mogelijkheden, Friese kansen en veelbelovende kringlopen die aan het daglicht kwamen. En zo werd begin 2016 Vereniging Circulair Friesland geboren, opgericht door 25 bedrijven en andere organisaties: een flinke stap op weg naar een circulair Fryslân.

Het is uniek dat zoveel partijen in één provincie met elkaar samenwerken en zich inzetten voor een circulaire economie. In Fryslân ondernemen we meteen concreet actie en voegen we de daad bij het woord.

John Vernooij, bestuursvoorzitter Circulair Friesland en & directeur Omrin

Versnel je circulaire ambities

Onze leden zijn onze helden  

Maar wat of wie is Circulair Friesland? Wij zijn onze leden. En onze leden zijn de helden van de circulaire economie in onze provincie. Zij durven gewoonten om te zetten in circulaire ambities en de verbinding aan te gaan met andere bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Hoe ze dat doen? Door hun agenda en belangen open en bloot op tafel te leggen. Door samen te werken. Door in het diepe te springen. En door anderen te inspireren óók circulaire stappen te maken. Of, zoals wij graag zeggen: gewoon te dóen. 

Het team van VCF met haar aanjagers. Foto door Henri Vos.

Circulaire experts

Zoals we niet zonder onze leden kunnen, kunnen we ook niet zonder onze aanjagers. Zij gaan ‘de boer op’ om bij onze leden en andere organisaties te praten over en te werken aan duurzaamheid en circulariteit. Ze signaleren knelpunten, koppelen vraag en aanbod, zijn op de hoogte van soms behoorlijk ingewikkelde wet- en regelgeving en kunnen net dat duwtje in de goede richting geven. 

En natuurlijk nemen ze alle tijd om écht mee te denken over circulaire ambities en te brainstormen over hoe jouw organisatie kan bijdragen aan een betere wereld. Onze aanjagers zijn stuk voor stuk echte doeners, experts op het gebied van circulariteit binnen hun thema en sterk in het realiseren van toegevoegde waarde. 

Circulair Friesland is een actieve en enthousiaste club waarbij nieuwe leden altijd welkom zijn. Iedereen die bereid is mee te doen en tijd te investeren, mag profiteren van ons uitgebreide netwerk. Graag zelfs! Met bakken aan energie en optimisme helpen wij om de transitie naar de circulaire economie te versnellen en cross-sectorale mogelijkheden te onderzoeken. Met als ultieme doel: een economie met nieuwe bedrijvigheid, waarin zowel de mens als de natuur kan bloeien. 

Obstakels en uitdagingen

Uitdaging gaan we niet uit de weg. We omarmen ze juist, en zoeken actief naar de ‘kantelpunten’ die ons verder helpen naar de circulaire economie. Natuurlijk komen we obstakels tegen op ons pad. Maar die treden we tegemoet met hetzelfde lef als waarmee we daarna doorlopen. Want we zijn vastbesloten om van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken en een voorbeeld te zijn voor de volgende generatie. 

Eerlijk is eerlijk: soms is onze missie moeilijker dan gedacht. Af en toe moeten we ons erbij neerleggen dat iets níet slaagt, hoe graag we ook willen. De circulaire transitie is nu eenmaal complex. Je lost één ding op en het volgende vraagstuk dient zich aan. Maar dat geeft niets. Want samenwerken, dat kunnen we wel in Fryslân. En daardoor verrassen we zowel anderen als elkaar steeds weer met creatieve, werkbare oplossingen die passen bij de economie van de toekomst. 

Friesland anticipeert slim op wat gaat komen en maakt producten van groene grondstoffen, haalt meer uit water en slib, verbouwt heerlijke producten op zilte grond en verrast met creatieve oplossingen die passen bij de economie van de toekomst.

Isabelle Diks, Tweede Kamerlid GroenLinks

Samen stappen zetten

Onze leden en aanjagers maken het makkelijker om ‘gewoon’ te beginnen met het zetten van stappen op weg naar de circulaire economie. Soms grote stappen, vaak ook hele kleine. Maar allemaal even belangrijk. Want al die stappen en stapjes in de goede richting samen maken uiteindelijk het verschil en verdienen het om met Friese trots gevierd te worden. 

We trekken gezamenlijk op richting de circulaire economie en vervangen onderweg oude gewoonten door andere, innovatieve werkwijzen die passen bij de economie van de toekomst. Zo wordt onze regio steeds duurzamer en bouwen we aan een nieuwe, volhoudbare wereld. Geen circulair idee is ons te gek. Zolang het maar bijdraagt aan ons ideaal: een 100% circulair Fryslân, volop werkgelegenheid en bloeiende, toekomstbestendige bedrijven en organisaties.

Bouw je met ons mee?

Biomassa
Westra, één van onze leden, is gespecialiseerd in de opwaardering van schoon groenafval tot hoogwaardige keurcompost en biomassa.

Werkwijze en & inspiratie

Wij werken toe naar een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten. Dat is volgens ons het uiteindelijke doel van de circulaire economie. We laten ons hierbij inspireren door de Sustainable Development Goals van de VN, de Donuteconomie volgens Kate Raworth, de uitgangspunten uit Cradle to Cradle (Braungart & McDonough) en de 7 kenmerken van de circulaire economie van duurzame denktank Metabolic. 

De 7 pijlers van de Circulaire Economie volgens Metabolic

7 kenmerken van de circulaire economie

 • Hoogwaardig herbruikbare materialen
 • Hernieuwbare energiebronnen
 • Duurzame waterwinning
 • Ondersteunen van biodiversiteit
 • Culturele diversiteit
 • Ondersteunen van gezondheid & welzijn
 • Toegevoegde waarde

Lees hier een toelichting op de 7 pijlers.

Bestuur Circulair Friesland

Het bestuur van Vereniniging Circulair Friesland bestaat uit:

 • Voorzitter: John Vernooij, directeur Omrin
 • Penningmeester: Jelmer Algra, directievoorzitter Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland
 • Secretaris: Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur van NHL Stenden
 • Bestuurslid: Alex Bonnema, directeur Caparis
 • Bestuurslid: Joyce Walstra, directeur van de Oranjewoud Export Academy

Ons netwerk

Steeds meer Friese bedrijven, kennisinstellingen, overheden en (maatschappelijke) organisaties zetten zich in voor de circulaire economie in Fryslân. Ons netwerk bestaat inmiddels uit bijna 100 leden. En dat aantal groeit en groeit.

Snel naar:

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z