Terug naar overzicht

Rapport: De mens als sleutel tot de circulaire economie

In het huidige onderzoek en beleid rondom de circulaire economie worden sociale kansen en dilemma’s nog maar mondjesmaat onderzocht of meegenomen in de besluitvorming. Er wordt bijna automatisch vanuit gegaan dat een circulaire economie altijd positieve resultaten oplevert voor mensen. Maar is dat wel zo?

In het rapport ‘De mens als sleutel tot de circulaire economie’ worden diverse dilemma’s en kansen voor de circulaire economie geïdentificeerd rondom vijf thema’s:

  • Sociale inclusie en zinvol werk in de circulaire economie;
  • Betrokkenheid en sociale cohesie bij de circulaire economie;
  • Internationale en lokale circulaire economie;
  • Ondernemen in de circulaire economie;
  • Innovatie en groei in de circulaire economie.

Het rapport stelt dat we onze manier van denken over de circulaire economie zouden moeten veranderen. In plaats van deze verschillende componenten, ecologie, economie en sociale aspecten als afzonderlijk te beschouwen, moeten we deze drie componenten bekijken als integraal onderdeel van circulaire economie. Hiermee wil de onderzoeksgroep dit concept van integrale circulaire economie verder ontwikkelen.

In Nederland is er een duidelijke ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Laten we dan ook op tijd de belangrijke sociale aspecten meenemen. 

Initiatiefnemers

Het Groene Brein en de Goldschmeding Foundation hebben de handen ineengeslagen om wetenschap en de praktijk bij elkaar te brengen. Onder de paraplu van de Community Sociaal Circulair is, samen met het Circular Jobs Initiative en onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, transdisciplinair onderzoek gedaan naar de rol van de mens in de circulaire economie. Wetenschappelijke en praktijk experts zijn voor dit onderzoek bevraagd om hun kijk op verschillende sociale dilemma’s te geven. 

Het rapport is te downloaden via de website van de community Sociaal Circulair.

Terug naar overzicht