Terug naar overzicht

Samenwerking Omrin en ROC Friese Poort Sneek voor duurzame verwerking schoolafval

Het afval bij ROC Friese Poort in Sneek wordt sinds 1 januari op een duurzame manier verwerkt. Hoe dit zit? Vanaf 1 januari 2020 werkt ROC Friese Poort samen met Omrin. Omrin is onlangs uitgeroepen tot het duurzaamste bedrijf van Nederland. Het restafval en gft-afval van ROC Friese Poort in Sneek  voor de drie onderwijslocaties aan de Harste, Eeltjebaasweg en het Kaatsland verwerkt Omrin op ‘Ecopark de Wierde’ in Heerenveen. Voor minder afval en meer hergebruik. En mét energieterugwinning in de vorm van groengas en groene stroom. 

Nascheiding van afval

“Door nascheiding van dit schoolafval halen we meer plastic uit het afval, wordt bijna 60% hergebruikt en kan overgebleven restafval zonder recyclebare delen verbrand worden in de Reststoffen Energiecentrale in Harlingen”, aldus Jerry Hoomans, accountmanager bij Omrin. “In onze energiecentrale in Harlingen wordt groene stroom uit het restafval opgewekt. Van het organische restafval produceren we in Heerenveen weer groengas. Al onze voertuigen rijden zo fossielvrij op groengas. Zo willen we samen actief kringlopen sluiten.”

Ed Holleman, eerste medewerker facilitaire dienst bij ROC Friese Poort in Sneek is erg enthousiast over de samenwerking en de wijze van afvalwerking: “Omrin haalt één keer per week het afval op bij onze drie onderwijslocaties in Sneek. Er is minder transport dan voorheen en daardoor ook minder CO2 uitstoot. En de nascheiding van het afval is veel duurzamer. Voor onze medewerkers en studenten verandert er niks. Glas en papier scheiden we nog wel van het overige afval.”

Samenwerking Omrin en ROC Friese Poort Sneek voor duurzame verwerking schoolafval
Jerry Hoomans (accountmanager Omrin Bedrijfsafval) en Ed Holleman (facilitair manager ROC Friese Poort)

Virtuele rondleiding bij Omrin

Vorige week was het feestelijk startschot van de samenwerking met Omrin met een speciale Virtual Reality Waste Experience. Een 360 graden belevenis van de spectaculaire reis van het schoolafval. Veel studenten en medewerkers waren nieuwsgierig en kwamen langs voor de virtuele rondleiding. Ed Holleman: “Eind vorig jaar konden medewerkers mee met een excursie naar Ecopark de Wierde in Heerenveen. Ontzettend interessant en mooi om te zien hoe ons schoolafval daar wordt verwerkt. Door de VR Experience kunnen nog meer collega’s en studenten zien hoe ons afval wordt verwerkt door Omrin”’

CO2 neutraal onderwijs

De manier van afvalwerking van het schoolafval past goed bij de ambitie van ROC Friese Poort om in 2030 100% CO2-neutraal onderwijs aan te bieden. Via de pijlers vakmanschap, brede vorming, professionalisering van medewerkers en bedrijfsvoering werken zij aan deze ambitie. De school wil dat de vakmensen die zij opleiden ook bijdragen aan deze transitie. Het is de bedoeling om de komende periode nog meer studenten en medewerkers bewust te maken over de bijdrage die ze als persoon kunnen leveren. Omrin en ROC Friese Poort onderzoeken hoe ze dit gezamenlijk vorm kunnen geven door bijvoorbeeld gastlessen of het organiseren van excursies.

Terug naar overzicht