Terug naar overzicht

Samenwerking Vereniging Circulair Friesland – Bio Cooperative

De Bio Cooperative is per 1 juni 2018 aanjager Biomassa bij Vereniging Circulair Friesland. Beide organisaties zijn verheugd met deze formele samenwerking. Hoewel er al op regelmatige basis afstemming plaats vond, biedt deze samenwerking voor de aangesloten leden bij zowel Vereniging Circulair Friesland als de Bio Cooperative nog meer kansen voor het ontwikkelen van projecten en innovaties.

Bio Cooperative
De Biocoöperatie Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen MKB bedrijven, opgericht per september 2016. Het heeft een duidelijke doelstelling: het genereren van meer business voor en door Bioeconomie ondernemers in Noord-Nederland. Het is een vehikel voor haar leden om te komen tot het ontwikkelen van projecten, het creëren van nieuwe samenwerkingen, het inzetten van kennisontwikkelingen tussen bedrijven, het lobbyen naar regionale, nationale en internationale overheden en het beter aansluiten van de actuele thema’s van leden bij (regionale) kennisinstellingen.

Enkele van deze thema’s vertonen overlap met de werkzaamheden van Vereniging Circulair Friesland. Mede om die reden is gezamenlijk besloten om de krachten op het thema biomassa te bundelen, om op die manier blijvend een meerwaarde te zijn voor de leden van zowel de Bio Cooperative als VCF.

Terug naar overzicht