Terug naar overzicht

Sicco Huisman benoemd als Specialist Duurzaam Ondernemen bij Rabobank

Rabobank heeft de ambitie om haar klanten te ondersteunen in verduurzaming. Dit doet de bank door kennis, netwerken en financiële oplossingen te bieden, om zo gezamenlijk duurzame en circulaire ambities te realiseren. Hierbij richt de bank zich met name op 3 aandachtsgebieden: circulaire economie, energietransitie gebouwde omgeving en klimaat & kringlooplandbouw. Om deze ambitie verder waar te maken, is Sicco Huisman per 1 januari benoemd als Specialist Duurzaam Ondernemen voor Friesland.

Om klanten te kunnen ondersteunen en adviseren is het noodzakelijk dat Rabobank voldoende kennis en capaciteit in huis heeft. Als accountmanager Groot Zakelijk is Sicco al jarenlang actief bij de Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Tijdens die periode heeft hij veel ervaring opgedaan op dit vakgebied. 

Door een specialist te benoemen verwacht de bank nog sneller en doeltreffender stappen te kunnen zetten op weg naar volledige energietransitie in Friesland. 

Terug naar overzicht