Terug naar overzicht

Subsidie voor klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)

Vindt er komend jaar een aanbestedingstraject bij jou plaats? En ben je geïnteresseerd in duurzamer inkopen? Dankzij de subsidieregeling advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI) van RVO is het mogelijk klimaatneutraal of circulair advies volledig vergoed te krijgen. Tot 30 september 2019 kun je de subsidieaanvraag indienen bij RVO Nederland via deze link.

Een voorbeeld waar subsidie voor kan worden aangevraagd is het circulair aanbesteden van het onderhoud van een bepaalde weg, waarbij CO2reductie wordt gerealiseerd door de keuze van materiaalgebruik. Andere voorbeelden:

  • de begeleiding bij een marktconsultatie
  • specifieke (technische) duurzaamheidskennis
  • het uitwerken van klimaatneutrale varianten van een referentieontwerp
  • het opstellen van een beoordelingssystematiek (selectie- en gunningscriteria)
  • de toepassing van het Ambitieweb in de voorbereiding of aanbesteding van een project
  • het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA)
  • het reduceren of hergebruiken van materialen

Hulp bij aanvraag

Voor hulp bij het aanvragen van de subsidie kan je contact opnemen met Antal Hartman via Antal.Hartman@anteagroup.nl.

Terug naar overzicht