SUP (Single Use Plastic)

Elke dag gooien we in Nederland 19 miljoen wegwerpbekers en -bakjes weg (ja echt, zie website). Dit vraagt veel grondstoffen en een deel hiervan komt in de natuur terecht. Hergebruik moet aangemoedigd worden, en daarom wordt het gebruik, verkoop en productie van wegwerpartikelen met plastics erin aan banden gelegd en ontmoedigd. De eerste maatregelingen binnen de SUP-richtlijn gelden vanaf 3 juli 2021. In 2023 zijn er aanvullingen op deze richtlijn, zo mogen plastic wegwerpbekers en -bakjes niet meer gratis meegegeven worden. In 2024 komt hier nog bij dat er op locatie (festival, kantoor, etc) geen plastic wegwerpbekers, -bestek en -bakjes mogen worden aangeboden.

Wat betekent dit voor jou? Deze nieuwe wet- en regelgeving heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van bijna alle organisaties. We moedigen leden, die zich nog niet hebben voorbereid, aan om direct aan de slag te gaan, gezien het verbod geldt vanaf januari 2024. De wetgeving stuurt op hergebruik, wat betekent dat er logistiek veranderingen moeten worden aangebracht (het plaatsen van vaatwassers bijvoorbeeld). Op het moment loopt er een motie om de definitie van ‘hoogwaardige recycling’ te verscherpen, waardoor deze optie mogelijk werkbaarder wordt, naast de optie voor hergebruik.

Update januari 2024

Eind 2023 zijn er 3 moties in de Tweede Kamer ingebracht en aangenomen (1 door de SP en 2 door de VVD). Als reactie hierop heeft het Ministerie IenW een kamerbrief gestuurd (link naar de kamerbrief). Hier komen 2 belangrijke dingen in voor over SUP regelgeving:

  • De handhaving door ILT. LET OP: er wordt wel gehandhaafd door ILT op SUP wetgeving, maar er zijn uitzonderingen. Dit werd niet altijd zo in de media beschreven. 
  • Over de uitvoering van de moties zal besloten worden door de ambtsopvolger van Vivianne Heijnen. In de tussentijd dat de wetgeving al wel is ingegaan, wordt er dus niet gehandhaafd op: 1) consumptie onderweg: geen handhaving op verplichte meerprijs. 2) Consumptie ter plaatse: geen handhaving op verbod als papieren en kartonnen drinkbekers en voedselverpakkingen met een plastic laagje gebruikt worden, als men voldoet aan de voorwaarden (voorwaarden: bevatten max 5% kunststof, kunnen 100% gerecycled worden, worden aantoonbaar 75% ingezameld en aangeboden voor recycling, wordt gemeld bij ILT, zie slides voor de website).

Via deze beslisboom kun je checken of en wanneer jouw organisatie aan de SUP wetgeving moet voldoen.

Meer weten?

  • Zie voor meer informatie over het betalen voor wegwerpbekers en -bakjes, de website van Rijksoverheid en de website van het ondernemersplein
  • Verder geeft dit rapport veel informatie over de details van deze nieuwe regelgeving (zie bijvoorbeeld p. 18 voor de verschillen tussen ‘op locatie’ en ‘onderweg’). 
  • Per groep organisaties (bijvoorbeeld bedrijven en kantoren) is hier te vinden wat het effect is van deze nieuwe wetgeving.
  • Er is een tool ontwikkeld door het Ministerie van IenW om advies op maat te krijgen over wegwerp plastics.