Terug naar overzicht

SustainaBul nu ook voor MBO

Na vele jaren SustainaBul, dé prijs voor duurzaamheid in het hoger onderwijs, is deze erkenning voor onderwijsinstellingen ook geïntroduceerd in het MBO. Op 13 december 2019 wordt de eerste SustainaBul MBO uitgereikt aan de 9 deelnemende MBO-instellingen. De uitreiking vindt plaats tijdens het symposium over duurzaamheid in het MBO, ‘The Art of GREEN Thinking’.

Duurzaamheid stimuleren

SustainaBul MBO stimuleert duurzaamheid in het middelbaar beroepsonderwijs, op een positieve en inspirerende manier. Dit is een project vanuit Coöperatie Leren voor Morgen, die zich inzet om duurzaamheid structureel en op alle niveaus in het onderwijs te verankeren. SustainaBul MBO is geïnspireerd op de SustainaBul voor het hoger onderwijs, dat al sinds 2012 georganiseerd wordt door Studenten voor Morgen. 

De deelnemende onderwijsinstellingen vullen een vragenlijst in die gaat over de mate van duurzaamheid in hun onderwijs, de praktijk, de bedrijfsvoering en de integrale benadering daarvan. Deze antwoorden worden onderbouwd met bewijsstukken. Alle deelnemers worden in het zonnetje gezet en ontvangen een SustainaBul MBO. Daarbij worden ook good practices gepresenteerd. 

Lerende houding

Hoewel de ranking op het eerste gezicht een wedstrijd is, biedt het vooral een kans voor onderwijsinstellingen om van elkaar te leren. Scholen kunnen zo een kijkje bij elkaar in de keuken nemen op allerlei vlakken; van het reduceren van gasverbruik tot het integreren van duurzaamheid in het curriculum. De ranking begint om duurzaamheid een speerpunt te maken in het beleid, maar eindigt in het gedachtegoed en het handelen van studenten en personeel.

Leren voor Morgen vindt het belangrijk dat het eigenaarschap van de SustainaBul MBO bij het MBO zelf ligt. Geen externe partij die de school binnenkomt, maar MBO-instellingen zelf die van elkaar leren, good practices delen en zich samen verder ontwikkelen tot duurzame scholen. Gezien 40% van de studenten op het MBO zit, is er flink wat impact te behalen. Het MBO verduurzamen is dan ook essentieel voor de groei naar een duurzame samenleving en arbeidsmarkt. 

Terug naar overzicht