Terug naar overzicht

Terugkijken: lunchlezing en college Stijgend Veen – kansen voor natte teelt

Op 1 april 2021 organiseerde Vereniging Circulair Friesland samen met het Biosintrum en Frans Debets een lunchlezing en verdiepend college rondom de kansen voor natte teelt op veengebied. Hierin ging het over bouwen met lisdodde (Bouwgroep Dijkstra Draisma), bodemverbeteraars (Mulder Agro), kansen voor boeren (Albert van der Ploeg) en andere ontwikkelkansen rondom dit thema. 

Het tegengaan van bodemdaling en de veenoxiodatie heeft vernatting van onze veengronden tot gevolg. Dit leidt tot ingrijpende veranderingen in ons landschap en in de landbouw. Maar: het biedt ook kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Naast de oogst van de planten die groeien in de natte natuur, valt te denken aan mogelijkheden voor landbouwproductie op vernatte landbouwpercelen.

Heb je de (online) bijeenkomsten moeten missen? Bekijk ze nu op je gemak terug: 

Lunchlezing

Verdiepend college

Terug naar overzicht