Hoe financier ik de verandering?

Werk je aan een circulair projectplan of een innovatief en circulair product? Heb je een concreet uitgewerkt business plan voor jouw circulaire ambities? Dan kan het maar zo zijn dat je (extra) geld nodig hebt om te investeren. Arjen Schol, themaspecialist Financiering bij Ynbusiness, samenwerkingspartner van Circulair Friesland, is op de hoogte van alle regelingen, subsidies en kapitaalverstrekkers in (Noord) Nederland. Hij kan jou helpen om het overzicht te krijgen in welke voor jouw situatie van toepassing zijn, helpen met een goede voorbereiding op een aanvraag en geeft je een overzicht van de partijen die je verder op weg kunnen helpen. Een goed gesprek met Arjen is kosteloos.

Liever eerst zelf oriënteren op de mogelijkheden? Speciaal voor jou een overzicht van de verschillende mogelijkheden voor financiële ondersteuning zoals subsidies of financieringsregelingen.

Subsidies

 • Voucherregeling MKB Provincie FryslânBen jij een Friese MKB ondernemer? Wil je groeien, innoveren, ontwikkelen en/of strategische HR stimuleren? Dan kan je een aanvraag indienen voor een MKB voucher subsidie. 
 • Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN): Naast een handige subsidiewijzer biedt de SNN een subsidie aan MKB’ers in Noord-Nederland die een deskundige in willen schakelen voor advies, coaching en/of begeleiding van hun onderneming. Daarnaast heeft SNN ook een alternatieve website met een subsidie- en adviseurwijzer. 
 • Iepen Mienskipsfûns: Deze regeling is bestemd voor maatschappelijke initiatieven, dit kunnen ook initiatieven zijn die de toeristisch-recreatieve sector versterken zoals bijvoorbeeld een cultureel evenement of verduurzamen van een activiteit. Kijk voor inspiratie bij het overzicht: projecten in beeld.
 • Het Waddenfonds: Deze gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken. Specifiek voor de gastvrijheidssector zijn de Budget Lokale Innovaties (BLI) en de Subidieregeling Thematische Uitvoering (STUW) interessant; duurzaam recreatie en toerisme is één van de acht thema’s.
 • QOP: Heb jij een kansrijk projectidee voor de sector bouw, metaal, agrofood en/of recreatie & toerisme in Noordoost-Fryslân? Voor projecten die de economie stimuleren is geld beschikbaar uit de subsidieregeling Versnellingsagenda.
 • Innovatiefonds Leeuwarden: Deze regeling is voor ondernemers en kennisinstellingen die een innovatief product of proces ontwikkelen op het gebied van circulaire economie, watertechnologie, duurzame energie, agri-food of meer generieke innovatie.
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM): Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 
 • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers (ISDE): Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers je gebouw of te verhuren woning verduurzamen.
 • POP3

Overzicht??

 • Het Circulair Versnellingshuis: Bij het Circulair Versnellingshuis kun je eenvoudig verschillende subsidies filteren per provincie, sector, fase van je onderneming en het soort financiering. De website presenteert een overzicht van fondsen, regeling en instelling waar circulaire ondernemers begunstigd worden. 
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een mooie tool ontwikkeld om actuele subsidies en financiering in kaart te brengen. Aan de hand van verschillende filters kan specifiek gezocht worden naar jouw duurzame ambities. (subsidie circulaire ketenprojecten) (KIA CE)

Regelingen

 • Energie-investeringsaftrek voor ondernemers (EIA): Investeer je als bedrijf in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie? Maak dan gebruik van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Voor je investering kunt u dan 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
 • MIA en Vamil voor ondernemers: Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). 

Financieringen

FSFE

FOM

NOM