Terug naar overzicht

Van Hall Larenstein officieel de duurzaamste hogeschool van Nederland

Hogeschool Van Hall Larenstein, met locaties in Leeuwarden en Velp, mag zich met recht ‘de duurzaamste hogeschool’ noemen. Als enige hogeschool in Nederland hebben alle dertien bacheloropleidingen drie AISHE sterren. AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt een opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Daarnaast heeft Van Hall Larenstein bij de MVO-audit het niveau ‘erkend’ behaald. MVO is een speciale duurzaamheidsnorm voor het hoger onderwijs, gebaseerd op ISO26000 – de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Van Hall Larenstein is de eerste hogeschool met dit keurmerk.

Trots

Van Hall Larenstein is blij met de erkenning en ziet het vooral als een bevestiging dat men op de goede weg is. Diane Keizer- Mastenbroek van het College van Bestuur: “Wij geloven in een wereld waar steeds opnieuw duurzame keuzes worden gemaakt. Klimaatverandering, voedselproblematiek, spanning tussen natuur en leefomgeving, land- en watermanagement, op al die thema’s zijn professionals nodig die in staat zijn duurzaam te denken en te handelen. Sterker nog: die duurzaamheid als vanzelfsprekend beschouwen. In opleiding en onderzoek vervult de hogeschool daarbij een belangrijke maatschappelijke positie. Wij leveren een bijdrage aan een betere wereld voor nu én voor de volgende generaties door onderzoek, onderwijs en de hele bedrijfsvoering, met elkaar – óók met alle studenten – op deze manier vorm te geven. Dat we daar nu ook van buitenaf erkenning voor krijgen is fantastisch!”

AISHE sterren

Onder leiding van een auditteam van Hobéon is elke opleiding beoordeeld op de mate waarin duurzame ontwikkeling is geïntegreerd in onderwijs, onderzoek en organisatie. Daarbij worden verschillende onderdelen van de opleiding beoordeeld, zoals visie en beleid, personeel, onderwijs en onderzoek, afgestudeerden en innovaties. Beoordeling vindt plaats op basis van een zelfevaluatie, een documentanalyse en gesprekken met het management, docenten, studenten, ondersteunend personeel en het werkveld. Beoordeeld is of de hogeschool voldoende doet op het gebied van People, Planet en Profit bij missie, visie, bij beleid, onderwijs, onderzoek, dienstverlening, bedrijfsvoering, studenten, beroepspraktijk en de cultuur. Tot nog toe heeft geen enkele hogeschool drie sterren voor elke opleiding behaald.

MVO keurmerk

Hobéon verleende Van Hall Larenstein het Keurmerk MVO Hoger Onderwijs met het predicaat ‘erkend’. In de toekenning staat ‘De organisatie krijgt het predicaat erkend omdat zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgewerkt heeft voor alle gebieden die zij als relevant benoemd heeft, daar aantoonbaar resultaten behaalt en hierover helder met haar omgeving communiceert in een tweezijdige communicatie.’ Hobéon vermeldde daarnaast onder de indruk te zijn van de ‘stevige’ lectoren en van de energie die lectoren, docenten en studenten uitstralen wanneer zij over hun onderzoeksprojecten vertellen.’ Ook vond het panel het bijzonder dat Van Hall Larenstein, gezien de grootte van de hogeschool, relatief veel projecten in het buitenland uitvoert.

Vervolg

Diane Keizer-Mastenbroek: “Het is een mooi begin, maar we zijn er nog niet. Duurzaamheid is niet statisch, dus we ontwikkelen gestaag verder. Als vervolgstap willen we onze Footprint op de gebieden afval, CO2-uitstoot en water nog verder verlagen. Over drie jaar verwachten we dat ook terug te zien in de beoordeling: de helft van onze opleidingen zou dan vier AISHE sterren moeten kunnen behalen.”

Bron: persbericht Van Hall Larenstein

Terug naar overzicht