Terug naar overzicht

“Vanuit passie ben je op tijd, vanuit urgentie ben je te laat”

Circulair Inkopen

Aldus Michel Baars van New Horizon. Baars en Marije Kamphuis van Alba Concepts deelden kansen en uitdagingen rondom circulaire bouw en renovatie tijdens de aftrap van de kennisreeks rondom de GOW! Proeftuin.

Samen met WDW Ontwikkelend Beheer en Van Wijnen Noord werkt Vereniging Circulair Friesland aan de ‘Gebouwde Omgeving op Wijkniveau’, een project om een integrale en milieuvriendelijkere verduurzaming op wijkniveau te kunnen ontwikkelen.

Tijdens de Week van de Circulaire Economie gaven Jantie van der Laan (Vereniging Circulair Friesland) en Esther de Jager (WDW Ontwikkelend beheer) de aftrap voor de Community of Practice voor de GOW Proeftuin!  Hierin willen zij gemeenten en woningcorporaties uit de drie noordelijke provincies samen brengen om de wijkaanpak naar een volgend, duurzaam niveau te tillen.

Het Nieuwe Normaal


Marije Kamphuijs van Alba Concepts begon de middag met een uitleg over Het Nieuwe Normaal. Dat is een raamwerk om de circulaire ambitie van projecten of organisaties te concretiseren. Het kan als uitgangspunt dienen om een visie op te stellen of juist handvatten bieden voor projectleiders om circulariteit te borgen in projecten. Deze nieuwe standaard wordt gebaseerd op de analyse van praktijkprojecten, inmiddels meer dan 100! Bekijk de website van Alba Concepts voor meer achtergrondinformatie over Het Nieuwe Normaal.

Wij slopen niet, wij oogsten!


Vervolgens nam Michel Baars van New Horizon het stokje over en nam de groep mee in het verhaal van urban mining: het oogsten van materialen en grondstoffen uit de bestaande bouw. Samen met een collectief van bestaande producenten, kennispartners en distributeurs maken ze van circulair bouwmateriaal een concurrerende businesscase. Daarbij gebruiken ze  de stad als bron. Ze maakt grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt voor hergebruik.

Samen met de partners uit het Urban Mining Collective levert New Horizon Material Balance een assortiment aan circulaire bouwmaterialen aan de markt. Deze circulaire materialen dragen bij aan een circulaire economie door lagere CO₂ uitstoten en lagere MKI scores. Meer over deze collectieve aanpak vind je op hun website.

Doe mee!

Het was een middag waar kennis werd gedeeld, maar vooral kennis werd gemaakt! Want circulair worden doe je niet alleen. Dat doen we samen! Woningcorporaties en gemeenten hebben elkaar de komende jaren hard nodig. Dit is dan ook niet het laatste event vanuit de GOW! Proeftuin. Op donderdag 16 maart, 13 april en 11 mei (13:00 – 13:45) organiseren we webinars over collectieve warmtetechnieken, financiering en een integrale wijkaanpak. We sluiten de reeks af met een hybride bijeenkomst op 8 juni over participatie en samenwerking.

Laten we hier in Noorden samen in optrekken! Wil je op de hoogte gehouden worden van het project en aankomende events?

Terug naar overzicht