Terug naar overzicht

Versnellen naar de rust – Ellis Mourits

Versnellen naar de rust

Wanneer ik zo s’ochtends vroeg door de weilanden trap

Naar de Alde Lije

Bekruipt me een gevoel van dankbaarheid, van vrijheid

Ik voel me thuis in dit weidse landschap


Terwijl tegelijk de hele wereld voor mij open lijkt te staan

Om op ontdekking te gaan

En maar te bereiken wat ik belangrijk waan


Het is deze keuzevrijheid die mij bevoorrecht maakt

Terwijl sommigen op dit moment strijden om schoon water

Kan ik mij bezig houden met later

Hoe ik wil wonen

Waar ik voor wil sparen

Welke plek ik inneem in de maatschappij

En wat een ander dan heeft aan mij


Zolang ik mij herinneren kan

Ben ik me bewust van dit voorrecht, dit geluk

Maar ook, de keerzijde ervan


Hoe niets ooit genoeg is

Hoe genoeg niet genoeg lijkt

Hoe ik vaak voor meer en meer vis

Maar dit streven vooral tot stress leidt


Stress voor mijzelf, en stress voor de aarde

Die verre vakanties leiden tot orkanen

Mijn consumptie tot grondstoffen schaarste

Mijn eetgewoontes tot een uitgestrekte kale laagte


In een tijd waar we streven naar het beste, mooiste, meeste

Wordt wat we hiervoor opgeven wel eens vergeten

Uitstervende diersoorten en een uitgeputte aarde

Uitgeputte mensen en uitstervende waarden


Een wereld die zo snel gaat

Dat stilte ongepast is

En men leegte vol maakt

Dat stilstaan voor verval staat

Waardoor men haastig doorraast


Er is geen tijd


En ik,

Ik verlies mijn keuzevrijheid


Systemen als een gegeven

Culturen bepaald door bestaande structuren

Ik wil werken naar een duurzaam, rechtvaardig leven

Maar de dag heeft slechts 24 uren


Verandering beperkt door het ritme van de klok

Waarom? Ik had de keuze toch?


In alle spoed

Vergeten we hoe het ook anders kan

En hoe het anders moet


Ja ik kan kiezen

Ik trap op de rem en eis de tijd terug

Maak plaats voor de stilte, de ruimte en de rust

Ga liggen in het gras, kom bij en droom even weg

Naar een toekomst met minder stress

Voor mijzelf en de aarde


2035

Minder controle en complexiteit

Meer cooperatie en saamhorigheid

Meer tijd

Meer ruimte

Om voor elkaar te zorgen

Het is onze verantwoordelijkheid

Want wij hebben die keuzevrijheid


Vandaag stel ik voor

Laten we versnellen naar de rust

Niet door harder te draven

Harder te werken

Harder te praten

Maar door stil te vallen, daar waar het moet

Door actief te kiezen om te stoppen met dat wat niet meer hoeft


Want genoeg is genoeg

Transitie is ook afbouwen

Los laten en vertrouwen


Waar stop jij mee vandaag?

Terug naar overzicht