Terug naar overzicht

Waar Friesland en Europa zijn verbonden

Beleidstafel

VCF-leden BGDD en Hydraloop schetsen op Europees podium circulaire uitdagingen en kansen in een internationale context.

Gisteren vond in Brussel tijdens de European week of Cities and Regions de vierde Fryslândei plaats, georganiseerd door de provincie Fryslan. In deze editie stond het toewerken naar een Circulaire economie centraal.

Fryslân Dei

Steeds meer regio’s werken aan ambitieuze plannen om de transitie te versnellen naar een circulaire economie. Zeker in onze Friese regio! Maar er staan ​​ons nog veel uitdagingen en vragen te wachten. Wat zijn de ambities en kansen en voor welke uitdagingen staat een ondernemer in de circulaire economie? Het doel van de Fryslan Dei was dit jaarom in een gezelschap van internationale en regionale partners te verkennen welke uitdagingen er rondom dit thema spelen en wat Europa en de regio voor elkaar kunnen betekenen.

Vereniging Circulair Friesland, vertegenwoordigd door directeur Evert Jan van Nijen leidde het Friese speelveld in. Twee leden van de vereniging, te weten Coen Verboom van Bouwgroep Dijkstra Draisma en Arthur Valkieser van Hydraloop brachten verschillende voorstellen naar voren. Europarlementariër Jan Huitema en gedeputeerde Friso Douwstra reflecteerden hier op.

6 voorstellen

Een van de voorstellen was “Recycle Ready constructie van gebouwen en woningen moet verplicht worden gesteld in de bouwregelgeving.” Dit werd voorafgegaan door een bevlogen pleidooi van Coen Verboom, om het bouwen met biobased materialen in de MPG eerlijk te beoordelen en vanwege de CO2-opslag financieel te belonen.. Onze Friese bouwketen loopt met biobased bouwen voor de muziek uit en we willen verder versnellen, vandaar.

Arthur Valkieser triggerde de aanwezigen door te stellen dat als we in Europa water in plaats van één twee keer kunnen gebruiken, we 12,5 miljard liter water per dag kunnen besparen.

Beide bedrijven zijn betrokken bij diverse pilots en projecten.  Vanuit de kennis en ervaringen die daarin zijn opgedaan, zijn 6 voorstellen geformeerd die BGDD en Hydraloop namens de vereniging op tafel hebben gelegd:

  • Recycle Ready constructie van gebouwen en woningen moet verplicht worden gesteld in de bouwregelgeving.
  • De installatie van grijswaterrecyclingoplossingen moet worden aangemoedigd door de belastingtarieven voor dit soort duurzame oplossingen te verlagen, net als bij zonnepanelen;
  • Recycle Ready-bouw moet worden aangemoedigd door aanvullende financiële stimuleringsregelingen op te zetten.
  • Biobased materialen moeten gelijk (of preferentieel) worden behandeld in vergelijkingssoftware
  • CO2-preventie/-reductie/compensatie moet financieel worden beloond
  • Het testen en certificeren van biobased materialen moet toegankelijker worden gemaakt

Jan Huitema roemde de concreetheid van de voorstellen en gaf aan dat dit prioriteit moet krijgen op de agenda in Brussel. Ook Friso Douwstra reageerde positief. Hij gaf aan dat hij deze voorstellen zeker mee zal nemen in zijn lobby richting Brussel. Evert Jan van Nijen: “Aanpassing van de regelgeving voor bouw in Brussel, en trouwens ook in Den Haag, gaat ons in Fryslân en ook andere regio’s in Europa helpen om circulair bouwen te versnellen. Dat moet ook want het is voor onze leden de nieuwe norm!”

Terug naar overzicht