Terug naar overzicht

Wethouder Hein de Haan over woningbouwopgave Leeuwarden: “Bouwen met biobased materialen uit eigen regio.”

Wethouder Hein de Haan over woningbouwopgave Leeuwarden: “Bouwen met biobased materialen uit eigen regio.”

Friesland heeft van het kabinet een woningbouwopgave van 18.000 te bouwen woningen meegekregen. Een groot deel daarvan zal in en rondom Leeuwarden gerealiseerd worden. Wethouder Hein de Haan heeft ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, volkshuisvesting, wonen, grondbedrijf en vastgoed in zijn portefeuille en weet dus wat hem te doen staat. “Dit is onze kans om circulaire stappen te zetten voor de regio.”

Op 9 maart 2022 ondertekende Hein de Haan, samen met een grote groep Friese woningcorporaties, bedrijven uit de bouwsector en andere gemeentes het ‘Biobased Isolatiepact’ van Fryslan. Het doel is om samen met Friese (bouw)partners in de nieuw- en verbouw versnelling brengen in het besparen van fossiele brandstoffen, het vastleggen van CO2 en het realiseren van een gezond binnenklimaat. Dat dit niet alleen maar een intentie is, blijkt uit de kaart met zo’n 30 initiatieven die prijken op de Biobased Projectenkaart, waarvan een aanzienlijk deel in Leeuwarden. De Haan: “We hebben in Leeuwarden een woningbouwopgave van 8.000 woningen tot aan 2030. Die gaan we realiseren in de stad, maar ook in de dorpen. Een deel van die huizen zal op uitbreidingslocaties gebouwd worden, maar het merendeel zal door middel van inbreidingprojecten worden gerealiseerd. Dat is best een opgave, want de stad is al behoorlijk vol. Grote aantallen binnen een bestaande stad realiseren betekent verdichten. Dat gaan we doen door het Spoordok te transformeren tot een stedelijk woongebied. En we gaan het huidige Cambuur Stadion verplaatsen om ruimte te maken voor woningbouw op die locatie.”

Digitalisering

Ook enkele (leegstaande) kantorengebouw zullen een andere functie krijgen. De Haan: “We zijn een stad die historisch gezien heel veel werkgelegenheid had in de financiële dienstverlening. Door de digitalisering staan veel van die kantoorgebouwen nu leeg en die gebouwen verdienen een andere functie. We staan nu al in de Top-10 van Nederland als het gaat om de transformatie van kantoor naar woning. Dat doen we dus helemaal niet onaardig.”

Verduurzaming

Als derde pijler in de totale woningbouwopgave komt het verduurzamen van bestaande woonwijken in Leeuwarden. De Haan: “Dat wordt een combinatie van slopen en nieuwbouw. Bij de nieuwbouw zal er ook een stukje verdichting plaatsvinden, waardoor we efficiënter gebruik gaan maken van de beschikbare ruimte. Het biedt ons bovendien de kans om wat meer balans te krijgen in het woningaanbod.”

Circulair bouwen

De vraag die de gemeente Leeuwarden en dus ook De Haan zich hierbij stellen is: op welke manier gaan we die woningen bouwen en renoveren? De Haan: “De huizen die we nu bouwen moeten honderd tot honderdvijftig jaar meegaan. De kleinkinderen van onze kleinkinderen moet daar nog in kunnen wonen. Dat betekent circulair bouwen en bewonen met een lagere CO2 footprint, gezondheid en weinig tot geen belasting voor het milieu. Dat betekent dat we zuinig omgaan met de materialen die we inzetten en zoveel mogelijk bio-based bouwen. In het nieuwe coalitieprogramma staat het bio-based bouwen met natuurlijke materialen als hoge ambitie geformuleerd. In Leeuwarden zijn we dan ook volop aan het experimenteren met bouwen met hout, maar ook met het isoleren met lisdodde of hennep in plaats van glasvezel. Als gemeente willen we daarin het goede voorbeeld geven en dat betekent dat we dit ook meenemen in onze eigen grondexploitaties.”

‘We leggen de lat hoog’

De Haan is optimistisch over de toekomst van de bouw en de gestelde doelen, al zijn die soms best pittig. “We moeten nog heel veel doen. Friesland heeft één aantal pluspunten ten opzichte van de rest van Nederland. Ten eerste zijn we sterk in de bouwsector. We hebben goede architecten, ontwikkelaars en goede bouwers die innovatieve concepten maken. En omdat marktpartijen, kennispartijen hierin verenigd zijn, kunnen we de lat hoog leggen. Dat is goed voor onze eigen woningbouwopgave, onze innovatiekracht en goed voor de natuur.”

 

Terug naar overzicht