Zelf én samen aan de slag met circulair ondernemen.

Elke Friese organisatie kan circulair handelen. Maar niet iedereen weet wat het voor een bedrijf betekent en waar hij moet beginnen. De leden van vereniging Circulair Friesland zijn vastbesloten om van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken. Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent: niet praten, maar vooral dóen. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich én samen. Omdat dat sterker is. Op deze pagina nemen we je mee in waarom je circulair zou moeten worden, wat het precies is, hoe je het aan kunt pakken en waarop je samen kunt werken. 


Waarom moet je als ondernemer circulair worden?

De wereldbevolking groeit ongekend snel en het ziet er niet naar uit dat deze groei de komende jaren afneemt. Het gevolg hiervan is dat de vraag naar grondstoffen blijft stijgen, terwijl het aanbod (de voorraad grondstoffen) daalt. Ook komt er steeds meer afval door de grote hoeveelheid producten die dagelijks van de lopende band rolt. Toewerken naar een circulaire economie is één van de oplossingen om hiermee om te gaan. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze uitdaging. Ondernemers spelen een belangrijke rol in het bieden van oplossingen. Naast deze verantwoordelijkheid, brengt een circulaire economie ook voordelen met zich mee.

  • Je bespaart grondstoffen en materialen. Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten, ontdekken ze door de nieuwe kostprijs compleet nieuwe markten en worden ze minder afhankelijk.
  • Je ontdekt nieuwe verdienmodellen. Binnen een circulaire economie ontstaat een vraag naar nieuwe diensten. Zoals omgekeerde logistiek (terughalen en herdistribueren van producten), expertise (herfabricage en productherstel) en productgebruik i.p.v. bezit.
  • Je krijgt nieuwe manieren om je klant aan je te binden. De ommekeer van producten leveren naar services, leasemodellen en verhuur creëren een langdurige relatie tussen klant en leverancier, omdat er meer contact is tijdens de levensduur van het product.
  • Het is goed voor je reputatie en concurrentiepositie. Steeds meer mensen en organisaties stellen verantwoord en circulair ondernemen als eis. De switch naar circulair maakt een bedrijf aantrekkelijk voor (nieuw) personeel én voor potentiële klanten of opdrachtgevers.
  • Je speelt in op (toekomstige) wet- en regelgeving

Wat is circulair ondernemen?

In Friesland werken we gefocust aan de transitie naar een circulaire economie. Daarbij baseren we ons op zeven pijlers. Wij staan voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen waarmee we zo zuinig mogelijk omgaan en hoogwaardig in de kringloop houden. Ook inzet op duurzame energie en op waterkwaliteit en -kwantiteit behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar we mee werken, evenals optimale inzet op biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn. We willen dat iedereen de kans krijgt om met voldoening deel te nemen aan de maatschappij