Wat is circulaire economie?

De wereldbevolking groeit ongekend snel en het ziet er niet naar uit dat deze groei de komende jaren afneemt. Het gevolg hiervan is dat de vraag naar grondstoffen blijft stijgen, terwijl het aanbod (de voorraad grondstoffen) daalt. Ook komt er steeds meer afval door de grote hoeveelheid producten die dagelijks van de lopende band rolt. 

Circulair Friesland maakt zich hard voor de enige échte oplossing voor dit probleem, de circulaire economie.

Van een lineaire economie…

De economie zoals wij die nu kennen, kun je zien als een lineaire economie of een economie met recycling. In de lineaire economie worden producten geproduceerd, geconsumeerd en vervolgens weggegooid, zonder nieuwe bestemming. De economie met recycling voegt hier een tussenstap aan toe, waarin restromen deels gerecycled worden.

Beide economieën worden gekenmerkt door (hoofdzakelijk) eenrichtingsverkeer van grondstof naar afval. Dit maakt ze niet bepaald duurzaam of milieuvriendelijk.

Naar een circulaire economie

Een duurzaam en volhoudbaar alternatief voor de lineaire economie is de circulaire economie. In de circulaire economie worden bestaande grondstoffen steeds weer hergebruikt, op de manier waarop ze het meest waardevol zijn voor de economie. 

In een ideale circulaire economie bestaat afval niet. Producenten nemen gebruikte producten bijvoorbeeld terug en gebruiken de reststromen voor het maken van nieuwe producten. Zo worden grondstoffen telkens opnieuw gebruikt. Hierdoor zijn er in een circulaire economie veel minder grondstoffen nodig dan in een lineaire economie. Met andere woorden: de economische kringloop is gesloten in plaats van open. 

Maar een circulaire economie gaat verder dan grondstoffen en recycling. Ook zaken als duurzame energie, aandacht voor milieu en biodiversiteit, gezondheid en cultuur spelen een belangrijke rol. 

De 7 Pijlers van een circulaire economie

Wij zien een bloeiende samenleving op een aarde met zelfherstellende en regenererende capaciteiten als het uiteindelijke doel van de circulaire economie. Bij het werken aan de transitie naar een circulaire economie baseren we ons onder andere op de 7 pijlers die zijn ontwikkeld in samenwerking tussen Circulair Friesland en Metabolic.

De 7 pijlers of kenmerken staan voor het ideaalbeeld van de circulaire economie. Idealiter is dit waar in de toekomst alle producten en diensten in de circulaire economie aan voldoen. Hier werken we stap voor stap naartoe.

de 7 Pijlers van een circulaire economie

Vijf focusgebieden van de vereniging

De nieuwe strategie van Vereniging Circulair Friesland, ook wel VCF 2.0 genoemd, hebben we gebaseerd op vijf focusgebieden, ook wel de ‘Olympische Ringen’ genoemd. De focusgebieden geven de vereniging richting bij het realiseren van de ambities in 2025 en 2030. Hierbij geven we een korte omschrijving.