Terug naar overzicht

Circulair West maakt Friese inspiratiereis

Op woensdag 23 september heeft een gezelschap van het pas opgerichte Circulair West een bezoek gebracht aan Friesland. Tijdens een ‘Friese inspiratiereis’ bezochten zij enkele circulaire icoonprojecten – waaronder het Waddencenter, Energiecampus en het Energie Kennis Centrum, het Biosintrum en het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics – en werden ze door meerdere van onze leden uitvoerig geïnformeerd over circulariteit in onze provincie.

Inspiratiereis Circulair West
Inspiratiereis Circulair West

Echt circulaire stappen zetten

Een geslaagd bezoek, zowel voor ons eigen netwerk als voor Circulair West. Leon van Ast, kwartiermaker Circulair West en excursieleider tijdens het bezoek: ,,Onze prachtige inspiratiereis door Friesland deed ons nog meer beseffen dat we ook in West-Nederland het lef moeten tonen om écht circulaire stappen te zetten. We reden ’s avonds laat dan ook met nog meer enthousiasme terug over de afsluitdijk: vastberaden om van Circulair West net zo’n succes te maken!”

Terug naar overzicht