Terug naar overzicht

Landelijk testcentrum circulaire plastics: nieuw leven voor plastic afval

Het landelijke testcentrum voor circulaire plastics komt in Heerenveen. Staatssecretaris Van Veldhoven en Gedeputeerde De Rouwe markeerden de afspraken daarover op het Ministerie van I&W. Ze deden dat op vrijdag 18 januari 2019 in Den Haag, in aanwezigheid van de alle betrokken partners. Dit is een belangrijke stap voor het nieuwe leven van plastic afval.

Duurzaam hergebruiken

In het Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) kijkt men vooral naar de mogelijkheden om plastics uit afval opnieuw te gebruiken. Niet weggooien en/of verbranden, maar duurzaam hergebruiken in de oorspronkelijke toepassing. Zo blijven de grondstoffen voor plastics in omloop. Er is een investering van 3 miljoen euro nodig. Dat bedrag komt bij elkaar door bijdragen van de Rijksoverheid, de Provincie Fryslân en het Afvalfonds . “Meer kennis, samenwerking en innovaties zijn noodzakelijk om de kunststofketen beter te laten werken. Omdat het Testcentrum daar een belangrijke impuls aan kan leveren, draagt het Afvalfonds graag bij om dit mede mogelijk te maken”, aldus Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen.

Technieken verbeteren en kennis overdragen

Het NTCP gaat actief werken aan het verbeteren van de technieken voor sorteren en recyclen van kunststof verpakkingen. Daarnaast krijgt het NTCP ook een publieksfunctie waarbij kennis over plastics, circulariteit en hergebruik op een levendige manier wordt overgedragen aan jong en oud.

Bedrijven als FrieslandCampina, Philips, Morssinkhof en Omrin hebben aangegeven dat een testcentrum zeker helpt bij het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. Nieuwe technieken uitproberen in een testfabriek samen met bedrijven levert direct nieuwe kennis op voor concrete toepassingen. Zo kunnen machinebouwers bijvoorbeeld blijven innoveren. Bovendien kunnen leveranciers meedenken over nieuwe toepassingen voor het circulaire plastic.

Samenwerking met onderwijs

Door de samenwerking met universiteiten en andere onderwijsinstellingen wordt kennis gebundeld en dat zorgt voor een flinke stap vooruit naar een mooie en schone wereld.  Bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen (zoals NHL Stenden Hogeschool), ‘netwerkaanjager’ Vereniging Circulair Friesland en afvalbedrijf Omrin werken nu samen aan de realisatie van het NTCP.

Locatie in Heerenveen

Het landelijk testcentrum komt op een logische plek in Heerenveen. In 2018 opende afvalverwerker Omrin op Ecopark De Wierde in Heerenveen, samen met HVC Groep en Midwaste, een ‘kunststofsorteerinstallatie’ (KSI) om verschillende soorten plastics uit huisvuil te scheiden en sorteren. Bovendien startte recycler Morssinkhof op het terrein er direct naast de bouw van een hypermoderne fabriek om enkele van die soorten te kunnen verwerken tot grondstoffen voor nieuwe producten.

Aanwezigen

Ministerie :  Staatssecretaris Stientje van Veldhoven

Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics:
– Gedeputeerde Sander  de Rouwe van Provincie Fryslân
– Meije Gildemacher, Provincie Fryslân
– Cees de Mol van Otterloo (Afvalfonds verpakkingen)
– Theo Roos (Afvalfonds verpakkingen)
– Marcel Crul (Lector Circular Plastics NHL Stenden Hogeschool)
– Patrick van Baal (voorzitter NTCP, FrieslandCampina – Director Global Packaging Development)
– Erica Schaper (bestuur NTCP, NHL Stenden Hogeschool – Bestuursvoorzitter)
– John Vernooij (bestuur NTCP, Omrin – Directeur)
– Martine Brandsma (kwartiermaker NTCP)
– Frank van Bergen (sr adviseur NTCP – Ekwadraat)

Terug naar overzicht