Vijf focusgebieden

Kantelpunten

In de circulaire economie zijn de kantelpunten van essentieel belang om tot een fundamentele transitie te komen. In onze vereniging gaat het hierbij enerzijds om het realiseren van een robuuste circulaire inkoop door de Friese overheden die gezamenlijk hiervoor een ambitie hebben ondertekend. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen en opschalen van circulair ondernemerschap, waarvoor overigens circulaire inkoop door opdrachtgevers een belangrijke voorwaarde is. Derde kantelpunt betreft wet- en regelgeving, zowel regionaal, landelijk als Europees, omdat duidelijk is geworden dat juist op dit vlak een groot verschil kan worden gemaakt. Een verschil voor bedrijven om circulaire ontwerpen en innovaties succesvol in de markt te introduceren en burgers en bedrijven te stimuleren hun (koop)gedrag aan te passen.

projecten

De keuze om met kracht in te zetten op het bouwen en uitvoeren van projecten met leden komt voort uit de urgentie om in de praktijk meters te maken in de circulaire economie. In Nederland is wat ons betreft de tijd van positieve intenties voorbij en zeker in Fryslân! We willen nieuwe toepassingen in de praktijk uittesten en we willen vooral goede concepten opschalen. Dat is echt nodig als we kijken naar de Nationale en Europese doelstellingen in de Green Deal.

Klik in de groene balk op projecten om te ontdekken met welke projecten Circulair Friesland bezig is!

Circulair leren

Onze overtuiging is dat een regionale circulaire transitie als waaraan wij in de komende periode van 10-15 jaar werken alleen kan slagen als het onderwijs hier volop in participeert. Hiervoor hebben we twee valide argumenten. Ten eerste runnen de huidige studenten over 15 jaar de bedrijven en overheden. Zij maken dan de strategische keuzes en het is dan essentieel dat zij tijdens hun opleiding in hun curriculum circulaire kennis hebben opgedaan om toe te passen. Ten tweede zijn de studenten tijdens hun opleiding, nu dus, inzetbaar om hun ‘grenzeloze’ inzichten en energie in te zetten bij de circulaire versnelling van de organisaties van onze leden. Dat kan een bouwbedrijf zijn, een gemeente, een natuurorganisatie.

Verenigingsprogramma

De leden van onze vereniging vormen in Friesland het vliegwiel van de circulaire transitie, zowel binnen de vereniging als in de regio. Onze ervaring is dat leden én gemotiveerd zijn om met hun eigen organisatie circulaire stappen te zetten én dat zij binnen de vereniging partners zoeken om tot samenwerking in ketenprojecten te komen. Nieuwe combinaties van leden ontstaan tijdens Circulaire Expedities en Circulaire Café’s en dat is positief om te zien! Een mooi voorbeeld is de Circulaire Expeditie XXL op 7 juli 2022. Een grote groep leden bracht tijdens een busreis door Fryslân een werkbezoek op locatie aan maar liefst vijf leden, resp. NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden, Dokwurk in Dokkum, het zonnepark- en waterstofproject van GroenLeven en OG in Oosterwolde en Nedcam in Heerenveen.

Campaigning & Lobby

‘Be good and tell it’ vinden we in het Noorden wel eens lastig. Toch is het nodig dat we de circulaire ambities en resultaten van onze vereniging op een aansprekende wijze vertellen, hier in de regio en ook op hat nationale en internationale podium. Zo vervullen wij onze rol als katalysator van de circulaire versnelling. We stelden tijdens een Circulair Café aan Diederik Samsom de vraag wat Circulair Friesland kan betekenen voor de andere regio’s in Europa. Zijn antwoord was kort en helder: ’Inspiratie!’ Die handschoen pakken we graag op.