Programma Circulaire Bedrijfsvoering

Programma Circulaire Bedrijfsvoering (PCB)

Circulair Friesland organiseert sinds 2022 een nieuw ontwikkeltraject voor leden: het Programma Circulaire Bedrijfsvoering (PCB). Tien leden van onze vereniging zien veel ruimte voor verduurzaming van hun eigen bedrijfsvoering in combinatie met ontwikkeling van bewustwording onder medewerkers. Daarom heeft Circulair Friesland samen met VCF-lid RoyalHaskoning DHV het initiatief genomen om een programma te ontwerpen exclusief voor de leden van onze vereniging.

Het programma Circulaire Bedrijfsvoering

Het programma bestaat uit drie sessies, verdeeld over drie dagdelen. Gedurende het traject gaan leden gezamenlijk aan de slag met verschillende cases die passen in een circulaire bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan kantoorinrichting, koffiebekers, catering of schoonmaak. Er worden veel inspiratie en concrete voorbeelden behandeld, waaronder over de communicatie: hoe krijg je je medewerkers mee in deze veranderingen? De inhoudelijke begeleiding wordt door VCF-lid RHDHV verzorgd.

Waarom meedoen?

Circulair Friesland stimuleert de drie B’s met én voor haar leden. Deze staan voor business – bewustwording en bedrijfsvoering. Onder bedrijfsvoering is de ambitie dat elk lid een eigen plan van aanpak heeft om circulariteit te verankeren in de bedrijfsvoering. De 7 pijlers van de circulaire economie vormen het fundament. Dit traject vormt bij uitstek een kans om aan de slag te gaan met de bedrijfsvoering en daarnaast veel kennis en ervaring op te doen van andere leden.

Het eerste programma

De eerste groep heeft dit traject voor de zomer van 2023 afgerond en hier zijn mooie resultaten uit voortgekomen. De deelnemers waren tevreden over de ervaringen die zij hebben uitgewisseld en handvatten die ze hebben gekregen voor een vervolgaanpak. Het traject en de uiteindelijke eind pitches gaven aanleiding tot discussies maar ook tot inzichten en kennisuitwisseling.

  • Zo wisten VCF-leden Friesland Lease, Van Vuuren heldere feedback te geven op succesfactoren om medewerkers te stimuleren/belonen in duurzaam gedrag.
  • VCF-leden Noorderbreedte en NHL Stenden lieten schitterend zien hoe zij een gedegen aanpak hebben, en zelfs al aan het uitrollen zijn, ten aanzien van hun ‘’koffiebekers strijd’’.
  • VCF-leden Friesland Lease en Veenstra Fritom gaven een heldere weergave van de dilemma’s om de elektrificatie van het wagenpark te organiseren in de bredere complexe opgave waar heel Nederland mee dealt.
  • In datzelfde kader schetste VCF-lid Lankhorst gedegen oplossingen om hun Piekbelasting op het net te kunnen minimaliseren en zo hun bestaansrecht te behouden.
  • VCF-leden Van Vuuren en Dokwurk lieten beiden een pragmatische aanpak zien die zal leiden tot beter gedrag ten aanzien van duurzame bedrijfsvoering (zoals energiebesparingen en creatieve oplossingen van en door medewerkers)

Wil je meer weten over het Programma Circulaire Bedrijfsvoering of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met Marije de Boer via marije.deboer@circulairfriesland.frl of 06-12811348.