Word lid!

Waar begin ik met de circulaire economie? Die vraag heeft elk lid van Vereniging Circulair Friesland zichzelf wel eens gesteld. En dat is mooi. Want deze belangrijke vraag staat aan de basis van het ontstaan van de vereniging. Deze vraag of andere die aan een circulaire economie verbonden is, houdt jou wellicht ook bezig. Wij zijn nieuwsgierig naar hoe we jou daar verder mee kunnen helpen.


Algemene Leden Vergadering bij OPNIEUW! in Buitenpost

Wat betekent het om lid te zijn van Circulair Friesland?

Om een antwoord te geven op deze vraag kijken we eerst naar het DNA van de vereniging. Wat ons sterk en uniek maakt, is dat we als vereniging het collectieve leerproces van deze transitie bottom-up organiseren en uitvoeren. Wij, de leden, weten waarom een Circulaire Economie belangrijk is voor Friesland, als belangrijke pijler van de regionale Blue Deltastrategie die gericht is op de Brede Welvaart. Circulaire Economie biedt de maatschappij ecologische, sociale en financiële meerwaarde. We weten wat we willen bereiken; gezamenlijk én voor onszelf.

En in de ontwikkeling naar hoe we circulaire principes toepassen in onze organisaties, leren we van elkaar, zoeken we de samenwerking met elkaar op en zijn we ten alle tijden bereid om onze kennis, skills, faciliteiten, contacten en ervaringen te delen met leden en daarbuiten. We werken aan onderling vertrouwen en durven elkaar aan te spreken omdat we daar beter van worden. Niemand is daarbij groter dan de club; we zijn dan wel niet gelijk aan elkaar, maar wel gelijkwaardig en gunnen elkaar het succes en het podium.

Circulair denken en doen is volgens onze leden een absolute noodzaak voor een duurzame wereld. Iedereen moet én kan bijdragen aan deze doelen en benodigde omslag. Zij zijn gedreven om de transitie naar een circulaire economie in onze regio te versnellen. Zij willen hier in koploper zijn en zijn sterk gericht op samenwerken.


WIL JE HET VCF LIDMAATSCHAP VERKENNEN?


Wat brengt het lidmaatschap van Circulair Friesland jou?

Community & netwerk
 • Je wordt onderdeel van de vereniging en krijgt hiermee toegang tot een nieuw netwerk waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven gezamenlijk bouwen aan een circulaire economie. De vereniging is daardoor bij uitstek de plek om ketenoverstijgend verandering op gang te brengen;
 • Je sluit je aan bij (andere) voorlopers van de nieuwe economie. Je kunt van elkaar leren, elkaar helpen en zo het ecosysteem versneld verbeteren;
Belangenbehartiging en lobby
 • Je steunt de regionale, nationale en Europese lobby voor verbetering van regelgeving en vergroten van kansen voor circulaire ondernemers en initiatieven;
 • Als lid denk je mee in de strategie van de vereniging;
Ondersteuning & inspiratie
 • Via het Circulair Café, Circulaire Expedities, social media, nieuwsberichten en andere initiatieven houden we jou op de hoogte van ontwikkelingen, belangrijke publicaties, kansen in het veld en interessante evenementen;
 • We bieden leden ondersteuning via de individuele startgesprekken, de ambitiegesprekken in kleine groep, CIRCO tracks, etc;
 • We bieden ondersteuning voor het versnellen van de aanbodzijde van Circulaire Economie, vanuit het ambitiedocument Circulair Inkopen. Daarvoor is de Fryske Circulaire Inkoop Academie (FCIA) ontwikkeld, die jaarlijks in het najaar wordt georganiseerd. Ook werken we samen met gemeenten, provincie en woningcorporaties aan de invulling van Circulair opdrachtgeverschap in de bouw en verzamelen we voorbeelden voor circulair beleid die iedereen kan volgen;
 • We betrekken het onderwijs structureel bij de beweging richting een circulaire economie. Via Spark the Movement, onderdeel van de vereniging, kan een onderwijsinstelling een zelfscan uitvoeren, wordt er samen gewerkt aan een circulair curriculum en verbinden we regionale bedrijven en lokale overheden met hun circulaire vraagstukken aan jongeren om met hen mee te leren en te onderzoeken. Daarvoor verzamelen we concrete voorbeelden;
 • Als lid kun je projecten initiëren, ketensamenwerkingen starten en de verbinding met andere leden zoeken. Het team van VCF kan hierbij helpen;
Zichtbaarheid en waardering
 • Door onderdeel te zijn van de vereniging, is jouw impactvolle organisatie beter herkenbaar voor klanten, relaties, stakeholders of investeerders;
 • Je kan een podium krijgen om je zichtbaarheid te vergroten.

Lid worden?