Terug naar overzicht

Praatplaten grondstoffen analyse

Voor de gastvrijheidssector is een grondstofstromenanalyse uitgevoerd. Dit onderzoek is een eerste (globale) aanzet om meer inzicht te krijgen in het grondstofverbruik van de gastvrijheidssector in Fryslân. Hiermee wordt een eerste beeld gecreëerd over de mate van duurzaamheid en circulariteit in de gastvrijheidssector in de provincie op dit moment. Op basis van de vindingen kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden om de sector meer circulair te maken.    

Het grondstofstromenonderzoek

Het grondstofstromenonderzoek is uitgevoerd door SAMEEN in opdracht van provincie Friesland. Het onderzoek betreft een eerste blik op de huidige situatie van de duurzaamheid in de gastvrijheidssector in Friesland. In dit onderzoek is de gastvrijheidssector opgebouwd uit vijf verschillende sectoren: restaurants, hotels, bungalowparken, campings en jachthavens. De data betreft in- en uitstromen van energie en verschillende soorten grondstoffen. Op basis van deze grondstofstromen kan voor iedere partij bepaald worden waar de aandachtspunten liggen voor een snelle route naar verduurzaming. Dit gaat aan de hand van zogeheten quick fixes.

Onderzoeksfases

De eerste fase van het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek. Voor alle sectoren is gezocht naar relevant onderzoek en relevante data. Helaas is er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan naar het materiaalgebruik in de sector. Ook relevante databanken en universiteiten gaven aan dat deze informatie amper aanwezig is en om deze informatie te krijgen er eigenlijk data verzameld moet gaan worden door middel van interviews en enquêtes. In de tweede fase van dit onderzoek is aan de hand van interviews en een enquête informatie verzameld.

De eerste conclusies

Uit het onderzoek kan (voorzichtig) geconcludeerd worden dat de sectoren hotels, restaurants en bungalowparken ver uit het meeste gas, water & elektriciteit gebruiken. Ook zijn deze sectoren verantwoordelijk voor het grootste aandeel in afval. Verder is er gekeken naar waar de meeste bezoekers heen gaan. Voor hotels en bungalowparken staat één bezoeker gelijk aan één overnachting, voor restaurants staat dit gelijk aan één maaltijd. Restaurants ontvangen het grootste deel aan bezoekers in de totale sector. Zoals hierboven beschreven gaat het hier om een eerste indicatie en is er verder onderzoek nodig om de andere stromen te identificeren en kwantificeren.

Terug naar overzicht