CIRCO Hub

Vraag & aanbod

De Vereniging Circulair Friesland mag zichzelf officieel een CIRCO-hub noemen. Op 1 juli ondertekende directeur Evert Jan van Nijen namens VCF de samenwerkingsovereenkomst met CIRCO en is hiermee een CIRCO-hub. Partners van de CIRCO-hub zijn Ynbusiness, Rabobank, provincie Fryslân en gemeente Leeuwarden. Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe…

Subsidieregeling Versnellingsagenda in mei geopend voor regio Noordoost-Fryslân

Vraag & aanbod

De subsidieregeling Versnellingsagenda biedt mooie kansen voor ondernemers, kennisinstellingen en overheden die gezamenlijk werken, investeren en aan de slag gaan in de regio. Via deze regeling wordt geld uit de Regiodeal Noordoost-Fryslân beschikbaar gesteld voor projecten die de sectoren agrofood, metaalindustrie, bouwnijverheid en recreatie & toerisme versterken. Subsidieregeling Versnellingsagenda Van…

Gemeente Schiermonnikoog zoekt nieuw thuis voor lampen uit raadszaal

Vraag & aanbod

Gemeente Schiermonnikoog heeft de afgelopen periode benut voor een kwaliteitsverbetering van het gemeentehuis. Naast het aanbrengen van muurisolatie en isolerend glas en het laten herstofferen van de bestaande vergaderstoelen is onder andere een goed digibord geplaatst en zijn er nieuwe lampen opgehangen. De gemeente zoekt een nieuw thuis voor de…

Wil je jouw food start-up testen op Oerol?

Vraag & aanbod

Innofest geeft ondernemers sinds 2016 de kans om hun prototypes in een zo realistisch mogelijke setting te testen. Op vooraanstaande Nederlandse festivals en sinds 2020 ook in andere living labs en online. Zo werden sinds de oprichting al meer dan 180 prototypes via Innofest getest.

Hoe zie jij een organisatie die studenten en bedrijven samenbrengt?

Vraag & aanbod

Een aantal tweedejaars studenten Bedrijfskunde (NHL Stenden) doet in opdracht van Circulair Friesland onderzoek naar (het concept voor) een organisatie die studenten en bedrijven met een vraagstuk samenbreng. In de vorm van een stage, afstudeeropdracht of project kunnen studenten dan aan de slag met dit vraagstuk. Enquête voor organisaties en…

Schrijf je nu in voor de Circular Awards 2021

Vraag & aanbod

Ook dit jaar gaat het Versnellingshuis Nederland Circulair! weer op zoek naar innovatieve projecten en producten van ondernemingen en overheden die laten zien wat de circulaire economie kan betekenen voor Nederland. Wij halen die Circular Awards 2021 natuurlijk graag naar Friesland. Met zoveel circulaire koplopers in ons netwerk moet…

Provinciale subsidieregelingen voor de stimulering van innovatie

Vraag & aanbod

Op 8 oktober 2020 zijn 3 subsidieregelingen voor de stimulering van innovaties open gegaan, die interessant zijn voor bedrijven die (willen) bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Deze regelingen zijn – net als de subsidie voor onderzoek naar circulair plastic bij het NTCP – onderdeel van het…