Ondernemen

Zelf én samen aan de slag met circulair ondernemen.

Elke Friese organisatie kan circulair handelen. Maar niet iedereen weet wat het voor een bedrijf betekent en waar hij moet beginnen. De leden van vereniging Circulair Friesland zijn vastbesloten om van onze provincie de meest circulaire regio in 2025 te maken. Fryslân is ambitieus op weg naar dit doel. Dit betekent: niet praten, maar vooral dóen. Aan deze ambitie werken we ieder voor zich én samen. Omdat dat sterker is. Op deze pagina nemen we je mee in waarom je circulair zou moeten worden, wat het precies is, hoe je het aan kunt pakken en waarop je samen kunt werken. 

CONTACT


Waarom moet je als ondernemer circulair worden?

De wereldbevolking groeit ongekend snel en het ziet er niet naar uit dat deze groei de komende jaren afneemt. Het gevolg hiervan is dat de vraag naar grondstoffen blijft stijgen, terwijl het aanbod (de voorraad grondstoffen) daalt. Ook komt er steeds meer afval door de grote hoeveelheid producten die dagelijks van de lopende band rolt. Toewerken naar een circulaire economie is één van de oplossingen om hiermee om te gaan. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor deze uitdaging. Ondernemers spelen een belangrijke rol in het bieden van oplossingen. Naast deze verantwoordelijkheid, brengt een circulaire economie ook voordelen met zich mee.

 • Je bespaart grondstoffen en materialen. Door de overstap naar de circulaire economie maken bedrijven minder materiaalkosten, ontdekken ze door de nieuwe kostprijs compleet nieuwe markten en worden ze minder afhankelijk.
 • Je ontdekt nieuwe verdienmodellen. Binnen een circulaire economie ontstaat een vraag naar nieuwe diensten. Zoals omgekeerde logistiek (terughalen en herdistribueren van producten), expertise (herfabricage en productherstel) en productgebruik i.p.v. bezit.
 • Je krijgt nieuwe manieren om je klant aan je te binden. De ommekeer van producten leveren naar services, leasemodellen en verhuur creëren een langdurige relatie tussen klant en leverancier, omdat er meer contact is tijdens de levensduur van het product.
 • Het is goed voor je reputatie en concurrentiepositie. Steeds meer mensen en organisaties stellen verantwoord en circulair ondernemen als eis. De switch naar circulair maakt een bedrijf aantrekkelijk voor (nieuw) personeel én voor potentiële klanten of opdrachtgevers.
 • Je speelt in op (toekomstige) wet- en regelgeving

Wat is circulair ondernemen?

In Friesland werken we gefocust aan de transitie naar een circulaire economie. Daarbij baseren we ons op zeven pijlers. Wij staan voor een integrale aanpak waarin we ketens weten te sluiten en afval niet meer bestaat, maar alleen nog grondstoffen waarmee we zo zuinig mogelijk omgaan en hoogwaardig in de kringloop houden. Ook inzet op duurzame energie en op waterkwaliteit en -kwantiteit behoren tot de circulaire ontwerpprincipes waar we mee werken, evenals optimale inzet op biodiversiteit, sociale inclusie, vitaliteit, gezondheid en welzijn.

We willen dat iedereen de kans krijgt om met voldoening deel te nemen aan de maatschappij


Ik wil circulair ondernemen. Hoe doe ik dat?

Circulair ondernemen is niet altijd eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. Wij hebben de meest gestelde vragen voor je op de rij gezet, met tips en diensten waarmee je verder kunt komen.

 • Hoe meet ik mijn circulariteit?

Waar in je productieproces of dienstverlening zit de meeste circulaire impact? Het Versnellingshuis heeft zeventien tools verzameld waarmee je de circulariteit van producten en organisaties kan meten.

 • Wat zijn goede voorbeelden uit de praktijk die ik direct kan overnemen?

Het is voor elke organisatie mogelijk om vanaf vandaag duurzamere keuzes te maken. Met wat je inkoopt en welke eisen je daar aan stelt, maak je direct impact. Wij hebben verschillende voorbeelden verzameld uit de praktijk voor een circulaire bedrijfsvoering.

Een circulaire economie vraagt om nieuwe productontwerpen en nieuwe businessmodellen. Circulair Friesland biedt een 3-daags ontwikkeltraject aan om bedrijven op weg te helpen met de begrippen ‘circulair ondernemen’ en ‘circulair design’.

 • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

Heb je specifieke vragen over wet- en regelgeving zoals bijvoorbeeld de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) en de richtlijn voor duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD)? Kijk dan eens op de site van het Versnellingshuis.


Ik wil samen werken aan circulair ondernemerschap

 • Circulair op de agenda van jouw vereniging?

Voor veel ondernemers is circulair ondernemen nog een abstract begrip. Tijdens een ondernemersavond Circulair maken we het concreter. Wat houdt circulair ondernemen precies in en waarom zou je hier naar toe werken? Hoe houd je grip op de grondstoffen die je als bedrijf nodig hebt. Welke businessmodellen zijn er en hoe kun je de eerste stappen zetten? En tot slot een paar voorbeelden van Friese ondernemers die besloten het anders aan te pakken. Deze avond organiseren wij in samenwerking met Ynbusiness. Wil jij ons op de agenda van jouw ondernemers- of branchevereniging? Neem dan contact op met Nick Boersma.

 • Samen aan de slag op jouw bedrijventerrein?

Waar veel bedrijven zelf al bezig zijn met de toekomst – waar duurzaamheid en toekomstbestendigheid een plek in de discussie zouden moeten hebben –  bieden samenwerkingen tussen bedrijven die op hetzelfde terrein gevestigd zijn veel kansen. Maar hoe ga je in de praktijk om met het gebruik en het delen van grondstoffen, reststromen, energie en water? En hoe zorg je dat het bedrijventerrein bijdraagt aan een biodiverse omgeving die zich aanpast aan de klimaatverandering, waar het prettig werken is? In Friesland ontdekken we dat met elkaar en werken we aan een routekaart die initiatiefnemers gaat helpen in de transitie naar een Circulair Bedrijventerrein.

 • Samen werken in de keten

Om impactvolle veranderingen door te voeren, is samenwerken met de gehele keten wenselijk. Als lid van Circulair Friesland kun je projecten initiëren, ketensamenwerkingen starten en de verbinding met andere leden zoeken. Circulair Friesland ondersteunt haar leden hier bij. Kijk in het menu onder ‘Programma’s’ aan welke onderwerpen en ketens wij met zijn allen werken.

 • Wet- en regelgeving

Wil je een circulair product of dienst op de markt brengen? Om mens én milieu te beschermen, zal je moeten voldoen aan regels. En dat kan best een zoektocht zijn. De huidige regelgeving is in het algemeen geschreven in en voor een lineaire economie. Dit kan onbedoeld de transitie naar een circulaire economie hinderen. Anderzijds kan stimulerende wet- en regelgeving circulair ondernemen stimuleren, bijvoorbeeld door het creëren van een gelijk speelveld.

Als Circulair Friesland informeren, inspireren en spreken we, samen met leden, met de regionale, landelijke en Europese politiek. Over gesignaleerde wet- en regelgeving die in de praktijk als belemmerend worden ervaren. En kansen die zich voordoen om de transitie van een circulaire economie te versnellen.